Την αναγνώριση των συμβάσεων μαθητείας των επιστημόνων προσληφθέντων σε Δήμους, ζητούν Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ- ΠΣ

Ερώτηση στη Βουλή με πρωτοβουλία της Βουλεύτριας Πιερίας Ε. Σκούφα

138

Την αναγνώριση των συμβάσεων μαθητείας των επιστημόνων που προσλήφθηκαν σε Δήμους, για τη βαθμολογική και μισθολογική τους εξέλιξη, ζητά με  Ερώτηση την οποία κατέθεσε στη Βουλή η Βουλεύτρια Πιερίας ΣΥΡΙΖΑ- ΠΣ Ελισσάβετ (Μπέττυ) Σκούφα και την οποία συνυπογράφει ο Μιλτιάδης Χατζηγιαννάκης, αναπληρωτής  Τομεάρχης Εσωτερικών, υπεύθυνος για την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Στην Ερώτηση, την οποία συνυπογράφουν 30 ακόμη Βουλευτές της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, γίνεται εκτενής αναφορά στην αδικία την οποία υφίστανται  2.500 επιστήμονες, οι οποίοι εργάστηκαν για τους ΟΤΑ στο πλαίσιο προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης που υλοποίησε το μακρινό 1998 η Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, τον ΟΑΕΔ και την ΚΕΔΚΕ,  για 308 εργάσιμες ημέρες δηλαδή 14 μήνες .

Το ιστορικό

Το 1998 η Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, τον ΟΑΕΔ και την ΚΕΔΚΕ υλοποίησε το «Πρόγραμμα Κατάρτισης και Απόκτησης Επαγγελματικής Εμπειρίας αποφοίτων Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. σε θέματα τοπικής ανάπτυξης και τοπικής αυτοδιοίκησης». Το πρόγραμμα είχε ως σκοπό αφενός να αποκτήσουν οι άνεργοι πτυχιούχοι επαγγελματική εμπειρία, η οποία θα υλοποιούνταν σε φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Τοπικής Ανάπτυξης, αφετέρου να υποβοηθήσουν το έργο των νέων ΟΤΑ που προέκυψαν από το ν. 2539/1997 «Συγκρότηση της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης». Το πρόγραμμα εντασσόταν στο συνολικό σχεδιασμό για τον προγραμματισμό της στελέχωσης, της οργάνωσης και λειτουργίας των νέων τότε Δήμων οι οποίοι προέκυψαν από την εφαρμογή του προγράμματος «Ιωάννης Καποδίστριας». Το Πρόγραμμα Κατάρτισης, διάρκειας 2.264 ωρών (600 ωρών θεωρητικής κατάρτισης και 1.664 ωρών πρακτικής) –ή αλλιώς  308 ημερών- ξεκίνησε τον Αύγουστο του 1998 και ολοκληρώθηκε τον Νοέμβριο του 1999. Σκοπός του προγράμματος ήταν η υποβοήθηση του έργου των ΟΤΑ, απαιτούνταν καθημερινή οκτάωρη εργασία έναντι αμοιβής, απαγορευόταν στους επιλεγέντες να εργασθούν με οποιαδήποτε άλλη επαγγελματική απασχόληση ή σχέση εργασίας ή να αναπτύξουν οποιαδήποτε επαγγελματική δραστηριότητα κατά τη διάρκεια του προγράμματος, ενώ και η τυχόν απουσία από το πρόγραμμα συνεπαγόταν αντίστοιχη μείωση αποδοχών. Στην πράξη, οι επιλεγέντες εργάζονταν κανονικά στους ΟΤΑ που τοποθετήθηκαν, παρείχαν τις υπηρεσίες τους με τους ίδιους όρους όπως οι μετέπειτα συνάδελφοί τους – υπάλληλοι και τελούσαν υπό ουσιωδώς όμοιες συνθήκες με τους κατέχοντες οργανική θέση λοιπούς υπαλλήλους των ΟΤΑ. Με τις διατάξεις του ν. 2738/1999 «Συλλογικές Διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση, μονιμοποιήσεις συμβασιούχων αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις» δόθηκε η δυνατότητα σε όσους παρακολούθησαν και ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα κατάρτισης και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας άνεργων επιστημόνων αποφοίτων ΑΕΙ & ΤΕΙ, σε θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης & Τοπικής Ανάπτυξης να καταλάβουν με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του σχετικού ΟΤΑ κενές θέσεις μόνιμου προσωπικού του ΟΤΑ στον οποίο πραγματοποίησαν την κατάρτιση. Με τη διαδικασία αυτή προσλήφθηκαν και τοποθετήθηκαν σε ΟΤΑ περί τους 2.500 επιστήμονες.

Δεν αναγνωρίστηκε ως χρόνος προϋπηρεσίας το 14μηνο των επιστημόνων στους ΟΤΑ

Παρότι η παρακολούθηση αυτού του προγράμματος αποτελούσε προϋπόθεση για την πρόσληψή τους και παρότι οι συμβάσεις τους δεν ήταν γνήσιες συμβάσεις μαθητείας, εντούτοις δεν αναγνωρίσθηκε ως προϋπηρεσία ο χρόνος παρακολούθησης του προγράμματος. Επειδή οι συμβάσεις των επιστημόνων φαίνεται πως ήταν συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας μαθητευόμενου, η οποία υφίσταται όταν ο μαθητευόμενος μισθωτός παρέχει προεχόντως εργασία έναντι αμοιβής επιδιώκοντας παραλλήλως την απόκτηση γνώσεων ή ικανότητας σε ορισμένη ειδικότητα ή επάγγελμα, η δε εκμάθηση του επαγγέλματος εκ μέρους του επέρχεται ως αυτόματη συνέπεια της εφαρμογής της σύμβασης και εντός των πλαισίων της συνήθους λειτουργίας αυτής. Επ’ αυτών δε των συμβάσεων αξιώνει εφαρμογής το εργατικό δίκαιο και επομένως η αμιγής εργασία κατά τη διάρκεια του Προγράμματος δεν μπορεί να χαρακτηρισθεί μόνον ως «θεωρητική κατάρτιση-πρακτική εφαρμογή» αλλά φαίνεται πως ήταν και αμιγής παροχή εξαρτημένης εργασίας. Καθ’ όλη τη διάρκεια του «Προγράμματος Κατάρτισης και Απόκτησης Επαγγελματικής Εμπειρίας» οι εκπαιδευόμενοι, αλλά και κανονικώς εργαζόμενοι επιστήμονες αμείβονταν σύμφωνα με τις αμοιβές των δημοσίων υπαλλήλων και οι  ΟΤΑ εργοδότες τους κατέβαλαν προσθέτως και τις ανάλογες ασφαλιστικές εισφορές υγειονομικής περίθαλψης και -από όλα τα ανωτέρω- επιβεβαιώνεται η καθ’ όλα πλήρης, κανονική τους και αποκλειστική απασχόληση στους εκάστοτε ΟΤΑ.

Είναι καιρός να αποκατασταθεί η αδικία!

Είναι πλέον καιρός να  αποκατασταθεί η αδικία, επισημαίνεται χαρακτηριστικά στην Ερώτηση,  που έκτοτε (από το χρόνο της πρόσληψής τους και μισθολογικής τους κατάταξης) υφίστανται οι προσληφθέντες επιστήμονες, από την παράλειψη του Δημοσίου να αναγνωρίσει την προϋπηρεσία τους, συνολικής διάρκειας 308 εργάσιμων ημερών, άλλως 14 μηνών, ως πραγματικής προϋπηρεσίας στο ελληνικό δημόσιο.

Ερωτήματα στους αρμόδιους Υπουργούς

Οι Βουλευτές ζητούν απαντήσεις από τους αρμόδιους Υπουργούς  εάν γνωρίζουν την αδικία που υφίστανται οι 2.500 περίπου επιστήμονες, και εάν προτίθενται να αναλάβουν νομοθετική πρωτοβουλία έτσι ώστε να αναγνωριστεί η  προϋπηρεσία τους, διάρκειας 308 εργάσιμων ημερών, ή αλλιώς  14 μηνών.