Στην αφετηρία δύο προγράμματα ύψους 1 δισ. ευρώ για την στήριξη των μικρομεσαίων

Πρόκειται για τα προγράμματα Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ ύψους 300 εκατ. ευρώ ενώ έπεται η Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ προϋλογισμού 700 εκατ. ευρώ.

73

Πρεμιέρα, μέσα στο αμέσως επόμενο διάστημα κάνει το νέο ΕΣΠΑ,  καθώς αναμένεται η προκήρυξη δύο δράσεων συνολικού προϋπολογισμού 1 δισ. ευρώ (δημόσια δαπάνη) οι οποίες αυτή τη στιγμή, βρίσκονται υπό καθεστώς δημόσιας διαβούλευσης.

Πρόκειται για τα προγράμματα Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ ύψους 300 εκατ. ευρώ ενώ έπεται η Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ προϋλογισμού 700 εκατ. ευρώ. Μάλιστα, σύμφωνα με τον υψυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων αρμόδιο για θέματα ΕΣΠΑ Γιάννη Τσακίρη, ο  υφιστάμενος προγραμματισμός προβλέπει ότι το πρόγραμμα Ψηφιακος Μετασχηματισμός θα έχει προκηρυχθεί έως τις 31 Ιανουαρίου και θα ακολουθήσει η Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ.

Προυποθέσεις

Σύμφωνα με τον ίδιο, από τα συγκεκριμένα προγράμματα, εκτιμάται ότι θα ωφεληθούν περίπου 56.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις και η  εκταμίευση των ενισχύσεων θα έχει ολοκληρωθεί το αργότερο εντός τριών ετών.

Βέβαια για να  ξεκινήσει η υποβολή αιτήσεων για τα προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ, θα  πρέπει να τεθεί σε λειτουργία και το νέο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ), κάτι το οποίο θα γίνει μεθαύριο Πέμπτη 19 Ιανουαρίου. Όπως ανέφερε ο κ. Τσακίρης, το νέο ΟΠΣΚΕ, είναι κατά πολύ πιο σύγχρονο από το προηγούμενο, είναι διασυνδεμένο με τις περισσότερες πλατφορμες δημοσίων δεδομένων (taxis, ΕΡΓΑΝΗ κ.ο.κ.).

Στο πλαίσιο του νέου ΟΠΣΚΕ, οι επιχειρήσεις  που ενδιαφέρονται να χρηματοδοτηθούν από τα προγράμματα του ΕΣΠΑ, θα πρέπει να δημιουργήσουν το «προφίλ» ενώ το ίδιο θα πρέπει να πράξουν και οι σύμβουλοι επιχειρήσεων.

Σε ό,τι αφορά τα δύο προγράμματα, όπως σημείωσε ο κ. Τσακίρης η υπαγωγή των επιχειρήσεων θα γίνεται με σειρά προτεραιότητας, δηλαδή θα εντάσσονται πρώτες αυτές οι αιτήσεις των οποίων προηγούνται.

Τα προγράμματα

Το πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» προϋπολογισμού  300 εκατ. ευρώ περιλαμβάνει τρεις διακριτές δράσεις, κάθε μια από τις οποίες καλύπτει στοχευμένες ανάγκες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ανάλογα με την υφιστάμενη ψηφιακή και τεχνολογική ωριμότητά τους, αλλά και τις διαφορετικές επενδυτικές ανάγκες τους.

Ειδικότερα:

-Η δράση 1 «Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ», συνολικού προϋπολογισμού 60 εκατ. ευρώ, αφορά επιχειρήσεις οι οποίες δεν έχουν ενσωματώσει ακόμα σημαντικές τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (ΤΠΕ) στη λειτουργία τους και στοχεύουν στην κάλυψη βασικών ελλείψεων σε εφαρμογές και εξοπλισμό. Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου μπορεί να κυμαίνεται από 18.000 έως και 30.000 ευρώ.

-Η δράση 2 «Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ», προϋπολογισμού 180 εκατ. ευρώ, αφορά επιχειρήσεις οι οποίες στοχεύουν στη διεύρυνση της ψηφιακής και τεχνολογικής τους ωριμότητας με ολοκληρωμένες επενδύσεις σε νέες ΤΠΕ που θα αναβαθμίσουν την ανταγωνιστικότητά τους. Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου είναι από 50.000 έως και 650.000 ευρώ.

-Η δράση 3 «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ», προϋπολογισμού 60 εκατ. ευρώ, αφορά επιχειρήσεις που έχουν ενσωματώσει ήδη ΤΠΕ σε πολλές λειτουργίες τους και πλέον επιδιώκουν να υλοποιήσουν ολοκληρωμένες επενδύσεις σε τεχνολογίες αιχμής ή σε λύσεις 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης. Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου μπορεί να είναι από 200.000 έως και 1.200.000 ευρώ.

Πράσινη μετάβαση

Το πρόγραμμα «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ» αποσκοπεί στην επιχειρησιακή αναβάθμιση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της χώρας και ενθαρρύνει επενδυτικά σχέδια που στοχεύουν στην αξιοποίηση και στην ανάπτυξη σύγχρονων τεχνολογιών, στην αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων ή των παρεχόμενων υπηρεσιών και εν γένει των δραστηριοτήτων τους, πριμοδοτώντας ενέργειες οι οποίες αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες, υποδομές και βέλτιστες πρακτικές σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης, κυκλικής οικονομίας και υιοθέτησης καθαρών πηγών ενέργειας (π.χ., χρήση συστημάτων ΑΠΕ).

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δύο διακριτές δράσεις, καθεμία από τις οποίες καλύπτει στοχευμένες ανάγκες των ΜμΕ, σε συνάρτηση με το ύψος των επενδυτικών σχεδίων τους.

Ειδικότερα περιλαμβάνει:

– Τη δράση 1 «Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ», που αφορά επιχειρήσεις με επιχορηγούμενο προϋπολογισμό επενδυτικού σχεδίου από 200.000 έως και 1.000.000 ευρώ.

– Τη δράση 2 «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ», που αφορά επιχειρήσεις με επιχορηγούμενο προϋπολογισμό επενδυτικού σχεδίου από 30.000 έως και 200.000 ευρώ.

Επισημαίνεται ότι υποβολή αίτησης χρηματοδότησης επιτρέπεται είτε μόνο στη δράση 1, «Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ», είτε μόνο στη δράση 2, «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ».

Η ένταση ενίσχυσης (ποσοστό επιδότησης) μπορεί να ανέλθει σε ποσοστό 40% του ενισχυόμενου προϋπολογισμού και μέρος αυτής μπορεί να καταβληθεί προκαταβολικά κατόπιν προσκόμισης ισόποσης εγγυητικής επιστολής.

Με την ολοκλήρωση των επενδύσεών τους, θα παρέχεται στις επιχειρήσεις πρόσθετη ενίσχυση ποσοστού 10% εφόσον υλοποίησαν δαπάνες «Πράσινης Μετάβασης» σε ποσοστό τουλάχιστον 20% του τελικά πιστοποιούμενου και ενισχυόμενου επενδυτικού κόστους του έργου τους.