Μήνυμα Πρωτοχρονιάς 2023 από τον † ΓΕΩΡΓΙΟ, Μητροπολίτη Κίτρους, Κατερίνης καί Πλαταμῶνος

55

Πρός τόν Ἱερό Κλῆρο καί τόν εὐσεβῆ λαό τῆς Πιερίας

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

Γιά ἄλλη μιά φορά, μέ τή Χάρη τοῦ Θεοῦ, διαβήκαμε τό μεθόριο δυό ἐτῶν: Τοῦ 2022 πού πλέον ἀποτελεῖ παρελθόν καί τοῦ 2023, στό ὁποῖο μόλις εἰσοδεύσαμε.

Τά αἰσθήματα ἀνάμικτα. Ἡ χρονιά πού ἔφυγε κληροδότησε μέ προβλήματα, φόβους καί σημαντικές ἐκκρεμότητες τό νέο ἔτος. Ἀβεβαιότητα καί φόβος κατακλύζουν τήν παγκόσμια κοινωνία καί τίς καρδιές μας:

  • ἕνας πόλεμος μαίνεται στήν Οὐκρανία,
  • τά ἐθνικά μας θέματα ἀπασχολοῦν συνεχῶς τήν ἐπικαιρότητα,
  • ἡ ἀκρίβεια στήν ἐνέργεια καί στά βασικά ὑλικά ἀγαθά εἶναι μιά ὀδυνηρή πραγματικότητα.

Στόν ἀντίποδα ὅλων αὐτῶν βρίσκονται:

  • ἡ χαρά γιά τήν ἔναρξη ἑνός νέου ἔτους,
  • ἡ ἐλπίδα, πού σηματοδοτεῖ τήν ἐπανέναρξη τῶν προσπαθειῶν μας,
  • ἡ ἀνανέωση τῶν προσδοκιῶν μας γιά κάτι καλύτερο,
  • ἡ αἰσιοδοξία, πού ἀναπτερώνει τό ἠθικό μας.

Ποιό εἶναι τό ἐφόδιο πού βοηθᾶ τόν ἄνθρωπο νά ξεκινήσει τή νέα πορεία πού ὀνομάζεται «ἔτος 2023»;

Πέρα ἀπό ὅσα ἐκφράζουν οἱ καθιερωμένες ἑόρτιες εὐχές, ὡς Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, πού πορευόμαστε στόν χρόνο, ἀλλά ἔχουμε προορισμό τήν αἰωνιότητα, ἔχουμε ἀνάγκη κάτι οὐσιαστικότερο καί βαθύτερο.

Ἡ σημερινή Εὐαγγελική περικοπή, ἀνέφερε τό γεγονός τῆς περιτομῆς τοῦ Κυρίου, ὁ ὁποῖος, ὀκταήμερο βρέφος ὤν, ἔλαβε τό ἑβραϊκό ὄνομα «Ἰησοῦς», πού σημαίνει «Σωτήρας». Ὁ Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ, προσέλαβε τήν ἀνθρώπινη φύση.

Ὡς τέκνα τῆςἘκκλησίας, ὑπακούοντας στόν Ἀπόστολο Παῦλο πού μᾶς παραγγέλλει «Γίνεσθε οὖν μιμηταί τοῦ Θεοῦ», ἄς ἀνταποκριθοῦμε κι ἐμεῖς στήν πρόσκληση, ἀλλά καί πρόκληση, τῆς προκοπῆς στή μετοχή τῆς Χάριτος τοῦ Θεοῦ.

Ἡ Χάρη τοῦ Θεοῦ εἶναι τό ἐφόδιο, ἤ μᾶλλον τό δῶρο, πού μᾶς προσφέρει διά τῆς Ἐκκλησίας ὁ Χριστός γιά τήν πορεία μας στό νέο ἔτος.

Ἡ Χάρη τοῦ Θεοῦ καλύπτει τίς οὐσιαστικές πνευματικές ἀνάγκες μας καί δημιουργεῖ τίς προϋποθέσεις γιά τήν ἱκανοποίηση καί ὅλων τῶν βιωτικῶν ἀναγκῶν μας. Ὁ Κύριος, ἄλλωστε,  διαβεβαιώνει ὅτι«οἱ ἐκζητοῦντες τόν Κύριον οὐκ ἐλαττωθήσονται παντός ἀγαθοῦ».

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

Εὔχομαι στόν καθένα σας προσωπικά κατά τή νέα χρονιά νά ἔχετε ὑγεία, ψυχῆς καί σώματος, αἰσιοδοξία, ἔμπνευση στό ἔργο σας καί κάθε καλό ἀπό Θεοῦ. Ὅμως, πρωτίστως, σᾶς εὔχομαι νά παραμένετε σταθεροί στήν πίστη καί ἀδιαλείπτως ἑνωμένοι μέ τήν Πηγή τῆς Χάριτος, τόν Χριστό μας, χαρίζοντας σέ ὅλους ὅ,τι καλύτερο!

 

Χρόνια πολλά, καλά καί εὐλογημένα!

Δημιουργική καί χαρούμενη ἡ Νέα Χρονιά!

 

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

†  Ὁ  Κ ί τ ρ ο υ ς  Γ ε ώ ρ γ ι ο ς