Άννα Μάνη Παπαδημητρίου: ΦΕΚ για την πληρωμή των καστανοπαραγωγών της Πιερίας

85

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η απόφαση για καταβολή de minimis αποζημίωσης στους καστανοπαραγωγούς της Πιερίας

Το ύψος της ενίσχυσης ορίζεται στα 144€ / στρ. ενώ δικαιούχοι είναι οι γεωργοί που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή καστάνων σε αγροτεμάχια καστανιάς εντός των ορίων της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, οι οποίοι έχουν υποβάλει ενιαία αίτηση ενίσχυσης για το έτος 2021, διαθέτουν παραγωγικά δέντρα και διατηρούν τουλάχιστον ένα (1) στρέμμα καλλιέργειας καστάνων. Αρμόδιος φορέας για την χορήγηση της κρατικής ενίσχυσης ήσσονος σημασίας (de minimis) της παρούσης είναι ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

Μια θετική έκβαση μετά την ανταπόκριση της ηγεσίας του αρμόδιου υπουργείου στο δίκαιο αίτημα των συμπολιτών μας, την επίλυση του οποίου διεκδικήσαμε