Ε.Λ.Μ.Ε. Πιερίας: Σοβαρά κτιριακά προβλήματα στο συγκρότημα 2ου-5ου ΓΕΛ

42

Μετά την ενημέρωση που έλαβε το Δ.Σ. της Ε.Λ.Μ.Ε. Πιερίας από τη σχολική μονάδα του 2ου ΓΕ.Λ. Κατερίνης για την πτώση τμημάτων μπετόν στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων και στο γυμναστήριο, καλούμε τον Δήμο Κατερίνης και τις σχετικές υπηρεσίες του να βεβαιώσουν εγγράφως την καταλληλότητα ή μη του χώρου.

Η ασφάλεια των μαθητών και του εκπαιδευτικού προσωπικού είναι αδιαπραγμάτευτη.

Η παραπάνω επιστολή έχει κοινοποιηθεί στα Σχολεία του Νομού, στη ΔΔΕ Πιερίας, στο
Δήμο Κατερίνης, στα ΜΜΕ και στην Εισαγγελία Κατερίνης