Αγροδιατροφικός Τομέας: αιχμή αναπτυξιακού δόρατος της Πιερίας

167

της Σοφίας Μαυρίδου, Αντιπεριφερειάρχη Πιερίας

 

Σε περιόδους έντονων κρίσεων οι έχοντες τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της γης και της παραγωγής διατροφικών προϊόντων βρίσκονται σε πλεονεκτική αναπτυξιακή θέση αρκεί να μετατρέψουν τα συγκριτικά αυτά πλεονεκτήματα σε ποιοτικά-πιστοποιημένα με ταυτότητα και επομένως ανταγωνιστικά.

Η παραγωγή τροφίμων και γενικά ο Αγροδιατροφικός Τομέας μπορεί να αποτελέσει την αιχμή του αναπτυξιακού δόρατος της Πιερίας όπως επεσήμανα και στην πρόσφατη   Έκθεση Αγροτικών Προϊόντων & Αγροτικής Τεχνολογίας που συνδιοργανώσαμε με τον Δήμο Δίου Ολύμπου στην Καρίτσα.

Ο Αγροδιατροφικός τομέας μπορεί  να μας δώσει νέα ώθηση αλλά μπορεί να αποτελέσει για εμάς την νέα οικονομία διότι η παραγωγή τροφίμων θα είναι πάντα μία σταθερή αξία και ένας τομέας με ενδιαφέρον και προοπτική.

Ήδη η Περιφέρειά μας, κατόπιν στοχευμένων ενεργειών του Περιφερειάρχη μας Απόστολου Τζιτζικώστα, ισχυροποιείται προς την κατεύθυνση αυτή μέσω της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Περιφέρειας Κεντρική Μακεδονίας.

Στην Πιερία ο πρωτογενής τοµέας αποτελούσε πάντα έναν από τους σηµαντικότερους  τοµείς παραγωγής µε ευρύτερο και ιδιαίτερο ειδικό βάρος. Η σπουδαιότητα του είναι πολλαπλή τόσο για την οικονοµία όσο και για την τοπική κοινωνία. Η γεωργία, η αλιεία, η κτηνοτροφία εξακολουθούν να συµβάλουν αποφασιστικά στην ανάπτυξη της υπαίθρου.

Οι συμπολίτες μας που ασχολούνται με τον τομέα αυτό εκπληρώνουν πολλές και διαφορετικές λειτουργίες, από την παραγωγή γεωργικών προϊόντων για διατροφή ή µη, µέχρι τη διαχείριση της υπαίθρου, τη διατήρηση της φύσης και τον τουρισμό, αναδεικνύοντας έτσι την πολυλειτουργικότητα της υπαίθρου.

Σταθερός και αµετακίνητος  στόχος  μας αποτελεί η ανασυγκρότηση του  αγροτικού χώρου, µε κύριο μοχλό ένα δυναμικό, πολυλειτουργικού χαρακτήρα πρωτογενή τομέα, οργανωμένο σε επιχειρηματική βάση, που θα εφαρμόζει σύγχρονη, καινοτόμο τεχνολογία, τόσο στο επίπεδο της παραγωγής, όσο και στο επίπεδο της τυποποίησης, μεταποίησης και εμπορίας των προϊόντων. Έναν τοµέα ελκυστικό σε επενδυτικές πρωτοβουλίες, ικανό να είναι ανταγωνιστικός στην εσωτερική και τη διεθνή αγορά.

Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, κεντρική μας στρατηγική ήταν, είναι, και θα συνεχίσει να είναι η δημιουργία σύγχρονων, µε βάση τα νέα εσωτερικά και διεθνή δεδοµένα, ανταγωνιστικών αγροτικών εκμεταλλεύσεων, στην κατεύθυνση της παραγωγής προϊόντων υψηλής ποιότητας που να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των καταναλωτών.

Η βελτίωση του εισοδήματος των αγροτών μας μπορεί να προέλθει από την αύξηση της παραγωγικότητας και τη διάθεση στον καταναλωτή αγροτικών προϊόντων υψηλής ποιότητας. Επιδίωξη της στρατηγικής αυτής είναι τα προϊόντα να διατίθενται στην αγορά και να εξάγονται τυποποιημένα, πιστοποιημένα, µε υψηλή προστιθέμενη αξία και, όπου είναι δυνατόν, µε ονομασία προέλευσης.

Οι εξειδικευμένες παρεμβάσεις μας αφορούν:

– Την επιστημονική στήριξη του γεωργικού τομέα της Πιερίας για να καταστεί πιο ανταγωνιστικός, προσοδοφόρος, και βιώσιμος.

– Την ενίσχυση και διατήρηση της φυσικής παραγωγικής βάσης και του φυσικού περιβάλλοντος πάνω στο οποίο στηρίζεται αυτός ο παραγωγικός τομέας.

– Την εφαρμογή προγραμμάτων και την προσφορά υπηρεσιών που συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας στην Πιερία.

– Την ενημέρωση του αγροτικού πληθυσμού και του πληθυσμού της περιοχής γενικότερα.

– Την ουσιαστική τεχνική στήριξη των αναπτυξιακών προσπαθειών των αγροτών και γενικότερα όλων των κατοίκων της Πιερίας.

– Την εφαρμογή αναπτυξιακών και επενδυτικών προγραμμάτων που αφορούν τον παραγωγό και τον μεταποιητή.

– Τον φυτοϋγιειονοµικό και ποιοτικό έλεγχο µε σκοπό την εξασφάλιση της υγιεινής και ποιοτικής κατάστασης των τροφίμων που παράγονται και διακινούνται στην Περιφέρεια.

– Την ενεργή συμμετοχή μας στο στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη του πρωτογενή          τομέα με τίτλο «Καλάθι Αγροτικών Προϊόντων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας».

– Την κατασκευή τεχνικών έργων που αφορούν τον πρωτογενή τομέα, όπως οι δύο τεχνητοί ύφαλοι στη θαλάσσια περιοχή του Λιτοχώρου και στη θαλάσσια περιοχή του Κίτρους, δύο έργα πνοής σε ό,τι αφορά την προστασία του παράκτιου θαλάσσιου περιβάλλοντος, την ανάπτυξη της παράκτιας αλιείας, τη διατήρηση των αλιευτικών πόρων της Πιερίας και την ενίσχυση του εισοδήματος της τοπικής κοινωνίας και των ντόπιων αλιέων. Η χρήση των υφάλων ως καταδυτικού σημείου μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξη ενός αλιευτικού τουριστικού προορισμού.

Στο επίκεντρο της πολιτικής μας μπήκε από την πρώτη ημέρα ο πρωτογενής τομέας της Πιερίας και η μεταποίηση των προϊόντων του, τομείς που οφείλουμε να ενισχύσουμε, προκειμένου να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη της Πιερίας.

Όραμά μας είναι η ανάδειξη των τοπικών προϊόντων, του αγροδιατροφικού τομέα μας, του πλούσιου γαστρονομικού πολιτισμού μας και των ανθρώπων που ασχολούνται με αυτά.