Υποχρεωτική εγγραφή στο αμπελουργικό μητρώο

76

Από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ανακοινώνεται ότι για την επόμενη αποστακτική περίοδο είναι υποχρεωτική η εγγραφή στο αμπελουργικό μητρώο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων όλων των αμπελοκαλλιεργητών κάτω του ενός (1) στρέμματος, ώστε να μπορέσουν να αποστάξουν τα προϊόντα τους.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσέλθουν έγκαιρα στην Υπηρεσία μας με τα κάτωθι δικαιολογητικά, προκειμένου να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους στο αμπελουργικό μητρώο του Υπ.Α.Α.Τ. πριν την έναρξη της επόμενης αποστακτικής περιόδου.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ

  • Φωτοτυπία ταυτότητας.
  • Φωτοτυπία εκκαθαριστικού ή άλλου φορολογικού εγγράφου που να αναγράφεται ο Α.Φ.Μ.
  • Τίτλος ιδιοκτησίας ή ιδιωτικό συμφωνητικό.

Η εγγραφή ολοκληρώνεται με την διενέργεια επιτόπιου ελέγχου.