Εξετάσεις πηδαλιούχων

122

Ανακοινώνεται ότι από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με (α) σχετική, θα
πραγματοποιηθούν εξετάσεις προς απόκτηση άδειας χειριστή πηδαλιούχου για διακυβέρνηση λαντζών και επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών για το έτος 2022, συμφώνως με την διαδικασία.

Οι ημερομηνίες διεξαγωγής των εξετάσεων για την απόκτηση της προαναφερόμενης άδειας
ορίζονται οι 04/10/2022 και 17/10/2022 στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή των ενδιαφερομένων στις εξετάσεις είναι η υποβολή αίτησης και η προσκόμιση των δικαιολογητικών σύμφωνα με τα συνημμένα παράρτημα I και παράρτημα ΙΙ ,τα οποία και σας επισυνάπτονται. Η παραλαβή των δικαιολογητικών θα γίνεται μόνο από το Κ.Λ. Θεσσαλονίκης/ Γραφείο Γενικής Αστυνομίας, καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τις 09:00 έως 13:30 έως και πέντε (05) ημέρες προ της ημερομηνίας εξέτασης.

Για περισσότερες πληροφορίες και κατάθεση αιτήσεων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
απευθύνονται στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης/Γραφείο Γενικής Αστυνομίας (τηλέφωνο επικοινωνίας 23133- 25844-842).