Δήμος Κατερίνης: Αναβολή συζήτησης

303

Η προγραμματισμένη για σήμερα Παρασκευή 15 Ιουλίου 2022, συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης με θέμα: Προστασία του Περιβάλλοντος, Ανάδειξη προβλημάτων, Δράσεις και Λύσεις, αναβάλλεται για τις αρχές Οκτωβρίου 2022.

Η αναβολή κρίθηκε απαραίτητη λόγω αδυναμίας συμμετοχής εκπροσώπων τουριστικών φορέων.