Επιμελητήριο Πιερίας: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο πρόγραμμα φρούτων REFRESH

745

Το Επιμελητήριο Πιερίας, στο πλαίσιο της συμμετοχής του στο πρόγραμμα REFRESH, που υλοποιεί η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος σε συνεργασία με εταίρους άλλων κρατών-μελών της ΕΕ, προσκαλεί τους συνεταιρισμούς/εταιρίες μέλη του Επιμελητηρίου, που ενδιαφέρονται να προμηθεύσουν τις παρακάτω ποσότητες φρούτων για τη διενέργεια δειγματο-διανομών και Roadshows στις χώρες-στόχους του προγράμματος: Γερμανία, Πολωνία, Τσεχία, να δηλώσουν το ενδιαφέρον του στο τηλέφωνο 2351023211 (εσωτερικό 6) το αργότερο μέχρι τις 24 Ιουνίου 2022.

Για τις δραστηριότητες στη Γερμανία είναι απαραίτητη η προμήθεια 21.000 κιλών, ως εξής:

10.500 κιλά ροδάκινα

6.300 κιλά βερίκοκα

4.200 κιλά κεράσια

Για τις δραστηριότητες στην Τσεχία είναι απαραίτητη η προμήθεια 16.800 κιλών, ως εξής:

8.400 κιλά ροδάκινα

5.040 κιλά βερίκοκα

3.360 κιλά κεράσια

Για τις δραστηριότητες στην Πολωνία είναι απαραίτητη η προμήθεια 16.800 κιλών, ως εξής:

8.400 κιλά ροδάκινα

5.040 κιλά βερίκοκα

3.360 κιλά κεράσια

 Συμπερασματικά οι συνολικές ποσότητες είναι 54.600 κιλά, ήτοι 27.300 κιλά ροδάκινα, 16.380 κιλά βερίκοκα και 10.920 κιλά κεράσια.