Ανακοίνωση: Εκτέλεση βολών στο πεδίο βολής αρμάτων Λιτοχώρου και στο πεδίο βολής φορητού οπλισμού Λιτοχώρου

243
Σας γνωρίζουμε ότι για την 31 Μαϊου και για το χρονικό διάστημα από 01 έως και 30 Ιουνίου 2022 θα πραγματοποιούνται εκπαιδευτικές δραστηριότητες με πραγματικά πυρά ημέρα και νύχτα στο Πεδίο βολής Αρμάτων Λιτοχώρου και στο πεδίο βολής Φορητού Οπλισμού Λιτοχώρου.
Συγκεκριμένα, οι περιοχές: Ι.Μ. ΑΓ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ – ΜΑΝΑ ΡΕΜΑ – ΥΨΩΜΑ ΜΑΝΤΡΕΣ – ΥΨΩΜΑ
ΜΠΑΛΝΤΑΚΟΥ- ΥΨΩΜΑ ΑΛΑΤΑΡΙΑ – ΑΡΑΠΗΣ ΡΕΜΑ – ΥΨΩΜΑ ΚΑΝΑΛΙ, χαρακτηρίζονται ως επικίνδυνες για τις βολές Αρμάτων Λιτοχώρου και οριοθετούνται από τα κατωτέρω στίγματα:
1 φ: 40ο07’ 00’’ Β λ: 22ο25’ 00’’ Α
2 φ: 40ο15’ 00’’ Β λ: 22ο25’ 00’’ Α
3 φ: 40ο15’ 00’’ Β λ: 22ο32’ 00’’ Α
4 φ: 40ο07’ 00’’ Β λ: 22ο32’ 00’’ Α
Οι περιοχές: ΥΨ.ΥΨΩΜΑ – ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ- ΞΕΡΟΛΑΚΙ – ΞΕΡΟΚΑΜΠΙ- ΓΟΥΡΝΙΕΣ, χαρακτηρίζονται ως επικίνδυνες για τις στο Πεδίο Βολής Φορητού Οπλισμού Λιτοχώρου και οριοθετούνται από τα κατωτέρω στίγματα:
1 φ: 40ο07’ 00’’ Β λ: 22ο 31’ 00’’ Α
2 φ: 40ο 08’ 00’’ Β λ: 22ο 31 00’’ Α
3 φ: 40ο 07’ 00’’ Β λ: 22ο30’ 00’’ Α
4 φ: 40ο 08’ 00’’ Β λ: 22ο30’ 00’’ Α
Παρακαλούμε για την ενημέρωση και τις δικές σας ενέργειες.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΠΛΩΤΑΡΧΗΣ Λ.Σ. ΑΔΑΜΙΔΗΣ Θεμιστοκλής