Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση των μελών του Κέντρου Γραμμάτων και Τεχνών Δίου

407

Το Δ.Σ του Κέντρου Γραμμάτων και Τεχνών Δίου, συγκαλεί Γενική Συνέλευση των μελών του, το Σάββατο 21 Μαΐου, με τα παρακάτω θέματα.

  1. Διοικητικός απολογισμός
  2. Οικονομικός Απολογισμός
  3. Οικονομική Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής
  4. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και νέας Εξελεγκτικής Επιτροπής

Επειδή συνήθως δεν επιτυγχάνεται η απαιτούμενη απαρτία στην πρώτη συνέλευση, το Δ. Σ. συγκαλεί και προτρέπει τα μέλη του να παρευρεθούν στη  δεύτερη συνέλευση η οποία θα πραγματοποιηθεί την

Κυριακή 22 Μαΐου 2022 και ώρα 11 π.μ. στο Δημαρχείο Κονταριώτισσας, με τα ίδια θέματα στην Η.Δ.

Υποψηφιότητες για Δ.Σ και Ε. Ε έως την έναρξη της Γ.Σ.

Για το Δ. Σ

Ο Πρόεδρος                               Η Γ. Γραμματέας

Γρηγόρης Παπαχρήστος              Ειρήνη Πουλιοπούλου