Μητροπολίτης Κίτρους, Κατερίνης καί Πλαταμῶνος πρός τόν Ἱερό Κλῆρο καί τόν εὐσεβῆ λαό τῆς Πιερίας

153

Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί,

Γιά ἀκόμη μία φορά ἑορτάζουμε τό Πάσχα!

Μέ τήν Ἀνάστασή Του ὁ Χριστός ἄνοιξε δρόμο νά διαβοῦμε ἀπό τή θάλασσα τῆς παρούσας ζωῆς, χωρίς νά καταποντιστοῦμε.

 • Μέ τήν Ἀνάσταση δέν πνιγόμαστε στό πέλαγος τῆς ἀπελπισίας, διότι ὑπάρχει ἡ ἐλπίδα τῆς Ἀναστάσεως.
 • Μέ τήν Ἀνάστασή Του ὁ Χριστός ἄνοιξε τόν δρόμο πρός τόν οὐρανό.
 • Μέ τήν Ἀνάσταση γινόμαστε οὐρανοπόροι.

Πάσχα, λοιπόν, ἡ Ἀνάσταση.

 • Περνᾶμε ἀπό τό ψέμα στήν ἀλήθεια. Ἀπό τόν πόνο στήν ἀγαλλίαση. Ἀπό τή μελαγχολία στήν αἰσιοδοξία.
 • Περνᾶμε ἀπό τή γῆ στόν οὐρανό. Ἀπό τά πρόσκαιρα στά αἰώνια. Ἀπό τήν πίκρα στή γλυκύτητα.
 • Περνᾶμε ἀπό τόν Σταυρό στήν Ἀνάσταση. Ἀπό τήν ἁμαρτία στή λύτρωση. Ἀπό τή σκλαβιά στήν ἐλευθερία.
 • Περνᾶμε ἀπό τό σκοτάδι στό φῶς. Ἀπό τό φόβο στό θάρρος. Ἀπό τή φθορά στήν ἀφθαρσία.

Ὁ Ἀναστημένος Χριστός ἀπευθύνεται σήμερα σέ ὅλους ἐμᾶς, λέγοντας:

 • Ἀνάσταση! Ἀνοῖξτε τίς καρδιές σας νά μπεῖ τό ἄδυτο φῶς τῆς πίστεως.
 • Ἀνάσταση! Σπογγίστε τά δάκρυα ὅσοι πενθεῖτε. Οἱ νεκροί θά ἀναστηθοῦν.
 • Ἀνάσταση! Ξυπνεῖστε οἱ νεκρωμένες ὑπάρξεις.
 • Ἀνάσταση! Ἄς ἀφυπνιστοῦν οἱ χλιαρές συνειδήσεις.
 • Ἀνάσταση! Ἄς σπάσουν οἱ ἁλυσίδες τῶν ἁμαρτωλῶν παθῶν.
 • Ἀνάσταση! Ἄς ἀναστηθοῦν οἱ καρδιές μας.

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ !

Καλό καί Εὐλογημένο Πάσχα !

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ὁ Κ ί τ ρ ο υ ς Γ ε ώ ρ γ ι ο ς