Έως τις 13:00 αύριο Μ. Πέμπτη το ωράριο λειτουργίας των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών

125

Τα Κ.Ε.Π. στον Δήμο Κατερίνης, όπως και σε όλη τη χώρα, κατόπιν σύστασης του Γενικού Γραμματέα Ψηφιακής Διακυβέρνησης Απλούστευσης Διαδικασιών Λ. Χριστόπουλου, θα λειτουργήσουν αύριο Μεγάλη Πέμπτη 21 Απριλίου έως και τις 13:00.