Διεύθυνση Δασών – Δασικός Χάρτης Π.Ε. Πιερίας

470

Από την Διεύθυνση Δασών Πιερίας, ανακοινώνεται ότι με την 12219/22-2-22 (ΑΔΑ:6ΩΣΧΟΡ1Υ-ΘΔ8) ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΠΡΑΞΗ ανάρτησης / μερικής κύρωσης του δασικού χάρτη της Π.Ε. Πιερίας, τροποποιήθηκε η 12219/17-1-2021 (ΑΔΑ:Ψ7Χ0ΟΡ1Υ-ΚΝΘ), ως προς τον καθορισμό περιοχών εντός εποικιστικών εκτάσεων που έχουν διανεμηθεί ως δάση με απόφαση της Επιτροπής Απαλλοτριώσεων και άλλαξαν χρήση χωρίς απόφαση της Διοίκησης, για τους πρώην ΟΤΑ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ και ΚΑΤΑΛΩΝΙΩΝ.

Παρακαλούνται οι πολίτες να λάβουν γνώση των αλλαγών στην ιστοσελίδα https://gis.ktimanet.gr/gis/forestsuspension και να υποβάλλουν αντιρρήσεις σε περίπτωση διαφωνίας.

Η προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων λήγει την Τετάρτη 16 Μαρτίου 2022, ενώ για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή, την Τρίτη 5 Απριλίου 2022.

Η υποβολή των αντιρρήσεων είναι δυνατή μόνον ηλεκτρονικά, στην ιστοσελίδα  https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/Entrance_Page.aspx εκτός εάν υπάρχουν πράξεις της διοίκησης, οπότε υποβάλλονται ατελώς στην έδρα της υπηρεσίας Ηπείρου 10 – Κατερίνη (γραφείο ΣΥΑΔΧ, κα. Σ. Ελευθεριάδου, τηλ.:2351045567).

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι υπ.’αριθμ. 249644/22-10-21 (ΑΔΑ:9ΗΝ7ΟΡ1Υ-ΧΟΦ) και 129/15-1-21 (ΑΔΑ: 906ΛΟΡ1Υ-ΙΑΩ).