Πατριωτική Ένωση – Σύμπραξη με το Κίνημα Ελλήνων Πολιτών ΟΡΙΖΩ

434

Με τιμή και χαρά ανακοινώνουμε την σύμπραξη σε κοινό αγώνα της Πανελλήνιας ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ με το Κίνημα Ελλήνων Πολιτών ΟΡΙΖΩ.

Το Κίνημα Ελλήνων Πολιτών ΟΡΙΖΩ αποτελεί την ατμομηχανή πολιτικής δράσης ευπαθών κοινωνικών ομάδων, με επικέντρωση αυτή των Ελλήνων πολιτών τσιγγάνικης καταγωγής, οι οποίοι με την συνεργασία αυτή αποδεικνύουν την σταθερή τους θέση και πορεία, ότι ανήκουν μαζικά στον πατριωτικό χώρο.

Η εν λόγω συνεργασία είναι ένας ισχυρός και πολιτικός συμβολισμός, μέσα στον οποίο η προάσπιση της Εθνικής συνείδησης αποτελεί μέγιστο πολιτικό μέλημα. Η Πανελλήνια ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ σε συνεργασία με το Κίνημα Ελλήνων Πολιτών ΟΡΙΖΩ δεσμεύεται να υποστηρίξει με ότι μέσο διαθέτει τους Έλληνες τσιγγάνους σε σχέση με το πρόβλημα των στεγαστικών τους δανείων.

Στη προκαταρκτική συνάντηση συνεργασίας έλαβαν μέρος, για την Πατριωτική Ένωση, ο Πρόεδρος κος Πρόδρομος Εμφιετζόγλου και για το Κίνημα Ελλήνων Πολιτών ΟΡΙΖΩ, η Πρόεδρος κα Μαρία Δημητρίου και οι κ.κ. Χρήστος Λάμπρου και Βασίλειος Χατζηγιάννης.