Από 1η Φεβρουαρίου τελικώς η συνταγογράφηση για ανασφάλιστους μόνον από ιατρούς δημόσιων δομών

372

Η αιτία της αναβολής της έναρξης ισχύος του μέτρου είναι η αποφυγή περαιτέρω πίεσης στις δημόσιες υγειονομικές μονάδες, λόγω της έξαρσης της πανδημίας COVID-19.