Κατερίνη: διακοπή ηλεκτροδότησης την Κυριακή 12/12 – Δείτε που

377

 

Από ημ/νία και ώρα Έως ημ/νία και ώρα Δήμο Περιγραφή περιοχής
12/12/2021
8:00:00 πμ
12/12/2021
8:30:00 πμ
ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΣΒΟΡΩΝΟΥ, ΛΟΦΟΥ, ΡΑΧΗΣ, ΦΩΤΕΙΝΩΝ, ΚΑΡΥΩΝ, ΠΕΤΡΑΣ, ΚΑΤΩ ΜΗΛΙΑΣ, ΜΕΣΑΙΑΣ ΜΗΛΙΑΣ, ΑΝΩ ΜΗΛΙΑΣ, ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΡΥΑΣ
12/12/2021
8:00:00 πμ
12/12/2021
2:30:00 μμ
ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
12/12/2021
2:00:00 μμ
12/12/2021
2:30:00 μμ
ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΣΒΟΡΩΝΟΥ, ΛΟΦΟΥ, ΡΑΧΗΣ, ΦΩΤΕΙΝΩΝ, ΚΑΡΥΩΝ, ΠΕΤΡΑΣ, ΚΑΤΩ ΜΗΛΙΑΣ, ΜΕΣΑΙΑΣ ΜΗΛΙΑΣ, ΑΝΩ ΜΗΛΙΑΣ, ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΡΥΑΣ