Άννα Μάνη – Παπαδημητρίου: Θετική εξέλιξη για τις τουριστικές επιχειρήσεις μετά από Κοινοβουλευτική Αναφορά της Βουλευτού

493

«Με πρόσφατη Κοινοβουλευτική μου Αναφορά ζητούσα να απαλειφθεί, λόγω των συνθηκών της πανδημίας και των οικονομικών συνεπειών της στις τουριστικές επιχειρήσεις, η υποχρέωση προσκόμισης φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, για να μπορέσουν να πληρωθούν για υπηρεσίες που έχουν ήδη παράσχει σε χιλιάδες οικογένειες στο πλαίσιο του ευρύτερου προγράμματος κοινωνικού τουρισμού, του Προγράμματος «Τουρισμός για όλους».

Κατόπιν της Αναφοράς μου, το Υπουργείο Τουρισμού επέδειξε άμεσα αντανακλαστικά. Ευχαριστώ προσωπικά την Υφυπουργό, κυρία Σοφία Ζαχαράκη και όλη την ηγεσία του Υπουργείου Τουρισμού γιατί με τη σημερινή νομοθετική ρύθμιση δίνουν ανάσα στις τουριστικές επιχειρήσεις της Πιερίας και όλης της Ελλάδας και στηρίζουν τον τουριστικό κλάδο στην πράξη».

Σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Τουρισμού που κατατέθηκε χθες στη Βουλή και συγκεκριμένα στο Άρθρο 58 προβλέπεται ότι η αποπληρωμή των παρόχων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους» για το έτος 2021, δεν εξαρτάται πλέον από τις προϋποθέσεις των γενικών διατάξεων περί φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας

Η προτεινόμενη διάταξη έχει ως εξής:

«Τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται από το Υπουργείο Τουρισμού για την αποπληρωμή των παρόχων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα του Υπουργείου Τουρισμού «Τουρισμός για όλους» για το έτος 2021, όπως αυτοί ορίζονται με την κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Τουρισμού του άρθρου 83 του ν. 4690/2020 (Α ́ 104), είναι ανεκχώρητα και ακατάσχετα στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκεινται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, περιλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43 Α του ν. 4172/2013 (Α’ 167), δεν δεσμεύονται και δεν συμψηφίζονται με βεβαιωμένα χρέη προς τη Φορολογική Διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα και τα νομικά πρόσωπα των ως άνω φορέων».

Η ως άνω Κοινοβουλευτική Αναφορά της Βουλευτού είχε κατατεθεί μετά από σχετική επιστολή της Ομοσπονδίας Ενοικιαζομένων Δωματίων & Διαμερισμάτων Πιερίας – Ημαθίας – Πέλλας.