Γίνε εθελοντής Σαμαρείτης – Διασώστης του Ε.Ε.Σ.

151
Συνεχίζονται έως τη Τρίτη 30.11.2021, οι αιτήσεις εγγραφής στη Σχολή Σαμαρειτών-Διασωστών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού για το 2021-22.
Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων γίνονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στον παρακάτω σύνδεσμο.
http://www.samarites.gr/?section=1317&language=el_GR 
Το πρόγραμμα εκπαίδευσης της Σχολής Σαμαρειτών-Διασωστών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, είναι το πληρέστερο που υπάρχει στην χώρα μας σε επίπεδο εθελοντικών οργανώσεων παρόμοιου αντικειμένου και δράσης.
Έναρξη Σχολής ορίζεται η Δευτέρα στις 13.12.2021. 
Το πρόγραμμα υλοποιείται σε δίωρα μαθήματα, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη (19:30-21:30).
Συνολικά, η βασική εκπαίδευση ανέρχεται στις 500 ώρες, που εκτός από τα μαθήματα (θεωρητικά και πρακτικά), οι εκπαιδευόμενοι εξασκούνται στα Τ.Ε.Π. των οικείων Δημόσιων Νοσοκομείων ή Κέντρων Υγείας και παράλληλα συμμετέχουν και σε δράσεις του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού (καλύψεις, αποστολές, κ.α.), με σκοπό την απόκτηση εμπειρίας.
Η Σχολή Σαμαρειτών και Διασωστών προετοιμάζει τους επόμενους Εθελοντές Διασώστες του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.
www.samarites.gr