Π.Ε. Πιερίας: Επείγουσες εργασίες καθαρισμού και αποκατάστασης οδικών δικτύων

284
Συνεχίζονται με έντονο ρυθμό οι εργασίες για την αποκατάσταση της απορροής των υδάτων, της υδραυλικής διατομής και την άρση της επικινδυνότητας με απομάκρυνση των προσχώσεων, μετά από τις συνεχείς βροχοπτώσεις που επικράτησαν στον Νομό.
Οι εργασίες πραγματοποιούνται  στην 13η Επαρχιακή οδό Κολινδρού – Αιγινίου καθώς και στον οδικό άξονα Κολινδρού – Παλιάμπελλα.
Οι εργασίες που πραγματοποιούνται είναι: απομάκρυνση – καθαρισμός φερτών υλικών, άρση καταπτώσεων από ρείθρα, καταστρώματα οδών, οχετούς, τεχνικά, αύλακες αποστράγγισης.