Οι μικροί λιανέμποροι βλέπουν μείωση τζίρου και λουκέτα

44

Για επιδείνωση της θέσης τους, λόγω της υπάρχουσας κατάστασης, κάνουν λόγο 1 στις 2 μικρές λιανεμπορικές επιχειρήσεις, με 2 στις 10 να δηλώνουν ως πιθανό σενάριο να βάλουν λουκέτο αν συνεχιστεί αυτή κατάσταση και τους επόμενους μήνες.

Το στοιχείο αυτό προκύπτει από έρευνα της Netrino σύμφωνα με τα αποτελέσματα της οποίας οι 2 στις 10 επιχειρήσεις που αφήνουν ανοικτό το ενδεχόμενο να βάλουν λουκέτο, δήλωσαν πως τα μέτρα στήριξης ήταν ανεπαρκή, ο τζίρος τους μειώθηκε 50%, αντιμετωπίζουν προβλήματα λόγω καθυστερημένων πληρωμών, δεν έχουν διάδοχη κατάσταση ούτε υπάρχει υποψήφιος αγοραστής ενώ οι τράπεζες τους έχουν αρνηθεί δανειοδότηση.

Στον αντίποδα αντίστοιχο ποσοστό επιχειρήσεων της μικρής λιανικής χαρακτηρίζει τα μέτρα επαρκή, δηλώνουν ικανοποιημένοι από την πορεία των πωλήσεων τους, αναφέρουν πως υπάρχει διάδοχη κατάσταση και εκτιμούν πως θα μπορέσουν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Την ίδια στιγμή ποσοστό 23% θεωρεί ελάχιστα πιθανό να βάλει λουκέτο και το 35% αρκετά πιθανό.

Η κατάσταση των επιχειρήσεων της μικρής λιανικής επηρεάζει και τον δημόσιο κορβανά με το 35% του δείγματος να αναφέρει πως το επόμενο έτος δεν θα μπορέσει να ανταποκριθεί στις φορολογικές και ασφαλιστικές του υποχρεώσεις, το 39% πως δεν το γνωρίζει και μόνο το 26% εμφανίζεται σίγουρο ότι θα είναι ενήμερο.

Σχετικά με την πορεία των πωλήσεων τους τους επόμενους έξι μήνες, το 36% του δείγματος εκτιμά πως αυτές θα μειωθούν, το 26% δεν μπορεί να κάνει καμία πρόβλεψη, ενώ μόνο το 14% δηλώνει ότι εκτιμά πως ο τζίρος του θα αυξηθεί.

Τι ποσοστό όμως των επιχειρήσεων της μικρής λιανικής έλαβε δανεισμό ή χρηματοδότηση τα τελευταία δύο χρόνια; Μόνο το 22%. Το 24% ενώ έχει αιτηθεί δάνειο οι τράπεζες του το αρνήθηκαν και το 54% έχει αποφύγει να ζητήσει χρηματοδότηση.

Ποιοι είναι οι παράγοντες που εμποδίζουν την πρόσβαση μιας επιχείρησης της μικρής λιανικής σε νέα χρηματοδοτικά προϊόντα;

Τα χαμηλά ιδία κεφάλια, το γεγονός ότι δεν υπάρχουν εγγυήσεις για το δάνειο, η ηλικία του επιχειρηματία αλλά και το γεγονός ότι ήδη υπάρχει μη εξυπηρετούμενο δάνειο.

Η έλλειψη διάδοχης κατάστασης και η απουσία ενδιαφερόμενου υποψήφιου αγοραστή αποτελεί μείζον πρόβλημα για 2 στις 10 υφιστάμενες επιχειρήσεις της μικρής λιανικής (22%).

Δύο στους 10 έχουν διάδοχη κατάσταση, ποσοστό 11% δηλώνει πως δεν υπάρχει σχεδιασμός για την “επόμενη ημέρα”, και 2% αναφέρει πως θα την αναλάβουν υπάλληλοι ή τρίτα πρόσωπα.