Κενές θέσεις εργασίας σε επιχειρήσεις της Κεντρικής Μακεδονίας – Το 70% επιθυμούν να καλύψουν τις θέσεις

586

Κενές θέσεις εργασίας υπάρχουν σε επιχειρήσεις της Κεντρικής Μακεδονίας, σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας του Μηχανισμού Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας, ενός φορέα που λειτουργεί στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Συγκεκριμένα στην έρευνα, που έγινε από τις 22 Μαρτίου ως τις 20 Απριλίου 2021, σε αντιπροσωπευτικό δείγμα, με τη μέθοδο των τηλεφωνικών συνεντεύξεων, το 17 % των επιχειρήσεων δήλωσαν κενές θέσεις στην επιχείρησή τους. Ειδικότερα, από τις 704 επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην έρευνα και απασχολούν 10.710 εργαζόμενους, οι 117 δήλωσαν ότι έχουν κενές θέσεις στην επιχείρησή τους, οι οποίες συνολικά ανέρχονται σε 265. Εκτιμάται, μάλιστα, από τον Μηχανισμό Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας, ότι μεταξύ Μαρτίου και Απριλίου, στο σύνολο των επιχειρήσεων της Περιφέρειας υπήρχαν περίπου 7.400 – 8.100 κενές θέσεις εργασίας.

Σε ό,τι αφορά την προοπτική κάλυψης των κενών θέσεων, οι 7 στις 10 επιχειρήσεις που ερωτήθηκαν, δήλωσαν διατεθειμένες να καλύψουν όλες (62%) ή τις περισσότερες (10%) από τις κενές θέσεις. Οι μεταποιητικές επιχειρήσεις έδειξαν πιο πρόθυμες για την κάλυψη όλων των θέσεων ενώ οι εμπορικές επιχειρήσεις έδειξαν διστακτικές. Σύμφωνα με στοιχεία του Μηχανισμού από το σύστημα Εργάνη, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας δραστηριοποιούνται 52.543 επιχειρήσεις και απασχολούν 320.356 εργαζόμενους ενώ εκτιμάται ότι ως τα τέλη Οκτωβρίου οι νέες θέσεις εργασίας θα είναι περίπου 10.400-11.300, λόγω αναμενόμενης ανάπτυξης και επέκτασης των δραστηριοτήτων τους.

Ποιες είναι οι ελλείψεις στους χώρους εργασίας

Στην ερώτηση σχετικά με τους λόγους για την ύπαρξη κενών θέσεων εργασίας, η κυριότερη αιτία για όλες τις ειδικότητες εργαζομένων και ιδιαίτερα για τους “εξειδικευμένους επαγγελματίες” ήταν η έλλειψη ατόμων με τα απαιτούμενα προσόντα – δεξιότητες – εμπειρία (39% των απαντήσεων). Η έλλειψη ατόμων που ενδιαφέρονται να κάνουν αυτό το είδος εργασίας ήταν η δεύτερη κύρια αιτία για τους “υπαλλήλους γραφείου” και “ειδικευμένους τεχνίτες”. Όπως άλλωστε έγινε γνωστό, οι 3 στις 4 επιχειρήσεις αναζητούν κατόχους Πτυχίου ΑΕΙ/ΤΕΙ ή και μεταπτυχιακού για ανώτερα διευθυντικά και διοικητικά στελέχη, οι 9 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν κατόχους Πτυχίου ΑΕΙ/ΤΕΙ ή και μεταπτυχιακού για εξειδικευμένους επαγγελματίες (επιστημονικές ειδικότητες) και σχεδόν οι 6 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν υπαλλήλους γραφείου με πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ.

Πώς επηρέασε την απασχόληση η πανδημία

Σχετικά με την πανδημία του κορονοϊού, δύο στις τρεις επιχειρήσεις δήλωσαν ότι αυτή επηρέασε “Πάρα πολύ” ή “Αρκετά” τα εργασιακά καθήκοντα. Ενθαρρυντικό, ωστόσο, χαρακτηρίζεται από τον Μηχανισμό, το γεγονός ότι οι 9 στις 10 επιχειρήσεις δήλωσαν κατά το χρονικό διάστημα διεξαγωγής της έρευνας ότι δεν σκόπευαν να απολύσουν προσωπικό το επόμενο εξάμηνο, ανεξαρτήτως του τομέα δραστηριότητας και του μεγέθους τους.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα της έρευνας, ο αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Κώστας Γιουτίκας, ανέφερε, σε δηλώσεις του, ότι “ο Μηχανισμός Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας αποδεικνύεται ένα πολύ ουσιαστικό εργαλείο παρακολούθησης των αναγκών της αγοράς εργασίας” και σχολίασε ότι με βάση τα στοιχεία αυτά υπάρχει η δυνατότητα να προσανατολιστούν οι διαθέσιμοι πόροι “ακριβώς εκεί που πονάει η απασχόληση”.

Αυξήθηκαν οι θέσεις εργασίας το πρώτο εξάμηνο του 2021

Παράλληλα χαρακτήρισε ενθαρρυντικό το ότι οι επιχειρήσεις δήλωσαν πως δεν σκόπευαν να απολύσουν προσωπικό και επισήμανε ότι το στοιχείο αυτό επιβεβαιώθηκε και από στοιχεία του Εργάνη, σύμφωνα με τα οποία “η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ήταν μεταξύ των 8 Περιφερειών της χώρας που κατέγραψαν το α΄εξάμηνο του 2021 υψηλότερο θετικό ισοζύγιο από το αντίστοιχο του 2019, που ήταν η καλύτερη έως τότε χρονιά”. Σε αυτό, όπως εκτιμά, “συνέβαλλε το πρόγραμμα “Διέξοδος” της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας”.