Επιστολή του Υπουργείου για τον Αποχαρακτηρισμό της Σιδηροδρομικής Γραμμής “Νέοι Πόροι-Πλαταμώνας’’

330

Σε απάντηση σχετικής Ερώτησης και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, σας γνωρίζουμε ότι σε παλαιότερη Απόφαση για Διαχωρισμό της εθνικής σιδηροδρομικής υποδομής, που δημοσιεύτηκε στο υπ’ αρ. 2160 ΦΕΚ της 30.08.2013, και η οποία είναι σε συμφωνία με τις προβλέψεις του Ν.3891/2010, είχαν περιληφθεί στο κατηργημένο σιδηροδρομικό δίκτυο τα σιδηροδρομικά τμήματα γραμμής:

  • Ευαγγελισμός – Γέφυρα Πηνειού (μη συμπεριλαμβανόμενη, παλαιό τμήμα),
  • Ραψάνη – Νέοι Πόροι (παλαιό τμήμα),
  • Σιδηροδρομικό Σταθμό (Σ.Σ) Πλαταμώνα (παλαιός σταθμός) – έξοδος υφιστάμενου Σιδηροδρομικού Σταθμού (Σ.Σ.) Λιτόχωρου (παλαιό τμήμα),
  • Κορινός – Αιγίνιο (παλαιό τμήμα).

Επομένως, μετά τα παραπάνω, η γραμμή Ν. Πόροι – Πλαταμώνας δεν συνδέεται άμεσα με το ενεργό δίκτυο (αφού το προηγούμενο αυτού τμήμα Ραψάνη – Ν. Πόροι έχει χαρακτηριστεί κατηργημένο).

Τα σιδηροδρομικά δρομολόγια στην περιοχή, στην παλαιά σιδηροδρομική γραμμή μεταξύ Σ.Σ. Νέων Πόρων και Σ.Σ. Πλαταμώνα (παλαιός σταθμός) έχουν προ πολλού καταργηθεί (από το έτος 2000 περίπου), λόγω της έναρξης λειτουργίας της νέας σιδηροδρομικής γραμμής υψηλών ταχυτήτων Λάρισα – Πλατύ, η οποία αποτελεί τμήμα του κύριου άξονα ΠΑΘΕ του Ελληνικού σιδηροδρομικού δικτύου, με αποτέλεσμα η εν λόγω παλαιά γραμμή να διατηρείται πια σε καθεστώς αναστολής λειτουργίας, να μην συντηρείται και να απαιτούνται μεγάλου προϋπολογισμού έργα σε περίπτωση επαναλειτουργίας της. Επιπλέον, υπάρχει επί του παρόντος ο Σ.Σ. Νέων Πόρων ο οποίος εξυπηρετεί την περιοχή.

Ακολούθως, σας ενημερώνουμε πως δεν έχει υπάρξει όλα αυτά τα χρόνια κανένα ενδιαφέρον από τους σιδηροδρομικούς πάροχους μεταφοράς επιβατών (όπως η εταιρεία ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ), ούτε από κάποιον άλλο Φορέα, για την ενεργοποίηση της εν λόγω γραμμής με δρομολόγηση συρμών στη διαδρομή αυτή (είτε σε μόνιμη ή σε εποχική βάση).

Από την άλλη, η Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδας Ανώνυμη Εταιρεία (ΟΣΕ ΑΕ) είναι σήμερα ο αποκλειστικός διαχειριστής της σιδηροδρομικής υποδομής και δεν διενεργεί σιδηροδρομικές μεταφορές επιβατών.

Ένα τμήμα της γραμμής, αυτό που αρχίζει στη θέση Κρανιά (Χ.Θ. 404,431) πλησίον του Κάστρου Πλαταμώνα και τελειώνει στην οδό Παντελεήμονος (θέση Χ.Θ. 401,55), συνολικού μήκους 2,876 χλμ, έχει χαρακτηριστεί από το Υπουργείο Πολιτισμού ως ιστορικός τόπος (ΦΕΚ 358 / 21.03.2005) και τα όμορα κτίσματα, εντός του πλάτους απαλλοτριώσεως της ΟΣΕ ΑΕ (εγκαταστάσεις όπως πύργοι, γέφυρα, πυροβολείο και άλλα κτίρια), έχουν χαρακτηρισθεί ως μνημεία.

Στη συνέχεια, έχουν διατυπωθεί κατά καιρούς αιτήματα από την Περιφέρεια και τον Δήμο Δίου Ολύμπου τόσο για ενοικίαση τμήματος της γραμμής, με σκοπό να δημιουργηθεί οδός ήπιας κυκλοφορίας, όσο και για κατάργηση της σιδηροδρομικής γραμμής σε σημεία της, προκειμένου να αξιοποιηθεί η περιοχή του παραλιακού μετώπου στον Πλαταμώνα, η οποία αντιμετωπίζει οξύ πρόβλημα στάθμευσης και δέχεται τους θερινούς μήνες μεγάλο φόρτο επισκεπτών οδικά.

Ακόμη, πρόσφατα, διατυπώθηκε από την Περιφέρεια Πιερίας και συγκεκριμένα τον Δήμο Δίου Ολύμπου αίτημα για προσωρινή χρήση μικρού τμήματος (μήκους 82,00 μ) της γραμμής Ν. Πόροι – Παλιός Σ.Σ. Πλαταμώνα και των χώρων πλησίον αυτής για τη διέλευση φορτηγών μεταφοράς υλικών προς υλοποίηση του έργου υποδομών της Περιφέρειας «Αντιμετώπιση της Διάβρωσης της ακτής της Δ.Δ. Πλαταμώνα», το οποίο είχε θετική απόκριση της ΟΣΕ ΑΕ.

Μετά από όλα τα παραπάνω, το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών θα προτείνει τον χαρακτηρισμό της παλαιάς γραμμής Ν. Πόροι – Πλαταμώνας ως κατηργημένης γραμμής, ώστε να υλοποιηθούν τα παραπάνω αιτήματα.