Πιερία: Σημεία δωρεάν ελέγxου Covid-19 από τον ΕΟΔΥ την Παρασκευή

132

Ένα σημείο δωρεάν ελέγxου Covid-19 από τον ΕΟΔΥ την Παρασκευή, στην Κατερίνη:

Drive Through Ανδρομάχη, Κατερίνη, 08:00-14:30