18 Οκτωβρίου – του Αγίου Λουκά του Ευαγγελιστού

47

ήμερα η Εκκλησία μας τιμά την μνήμη του Ευαγγελιστού Λουκά, ο οποίος, ιατρός στο επάγγελμα ήταν εκείνο, που δηλώνει το όνομά του. Όνομα λατινικό, που σημαίνει φωτεινός. Τη φλόγα της πίστεως ο Λουκάς την μετέδωσε και εξακολουθεί μέσα στους αιώνες να την μεταδίδει.

Ήταν γιατρός στο επάγγελμα, όμως γνώριζε πολύ καλά τη ζωγραφική τέχνη. Μάλιστα σε αυτόν αποδίδονται οι πρώτες εικόνες της Θεοτόκου με τον Ιησού Χριστό βρέφος στην αγκαλιά της (μία υπάρχει μέχρι σήμερα στη Μονή του Μεγάλου Σπηλαίου), καθώς και αυτές των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου.

Στη χριστιανική πίστη κατηχήθηκε από τον Απόστολο Παύλο, τον οποίο συνάντησε στη Θήβα και έκτοτε αφοσιώθηκε στο κήρυγμα του Ευαγγελίου. Περιόδευσε στη Δαλματία, Ιταλία, Γαλλία, Αχαΐα, Βοιωτία κ.α. Συνέγραψε το τρίτο κατά σειρά Ευαγγέλιο της Καινής Διαθήκης, καθώς και τις πράξεις των Αποστόλων.

Λέγεται ότι πέθανε με μαρτυρικό θάνατο (κατ’ άλλους ειρηνικά σε ηλικία 80 ετών), και το 357 μ.Χ., το λείψανο του μετακομίσθηκε στην Κωνσταντινούπολη, στο ναό των Αγίων Αποστόλων.

Είναι ο συγγραφεύς δύο βιβλίων της Καινής Διαθήκης, του κατά Λουκάν Ευαγγελίου και των Πράξεων των Αποστόλων. Δύο πλέον οι αγάπες του Λουκά: Χριστός και Εκκλησία.

Στη μία αγάπη, στο Χριστό, είναι αφιερωμένο το Ευαγγέλιό του. Στην άλλη αγάπη, στην Εκκλησία, είναι αφιερωμένο το βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων. Μαθητής του μεγάλου διδασκάλου, του κορυφαίου Παύλου, πνευματικό τέκνο του μεγάλου πατέρα, του στοργικού, αλλά και άγρυπνου Αποστόλου. Έγινε θαυμαστής του μεγάλου αστέρος του φωτιστού της οικουμένης Παύλου.

Έγινε ακόλουθός του, συνέκδημος του. Ως ιατρός προσέφερε ιατρικές υπηρεσίες στον Παύλο αλλά και στους Χριστιανούς. Σωματική η προσφορά του Λουκά στον Παύλο. Πνευματική, ανυπολόγιστη, η προσφορά του Παύλου στο Λουκά. Προσέφερε όμως και ως ιστορικός. Χάρη στο Λουκά γνωρίζουμε τον Παύλο και τις περιοδείες του. Σε πολλά σημεία των Πράξεων μιλάει σε πρώτο πληθυντικό πρόσωπο. Ήταν συνοδοιπόρος του Παύλου.

Σημείωση: Όπως ιστορεί ο Nικόλαος Mαλαξός, σύμφωνα με ένα βασιλικό χρυσόβουλλο της Mονής του Mεγάλου Σπηλαίου, ο Ευαγγελιστής Λουκάς έγραψε το Ευαγγέλιο του δεκαπέντε χρόνια μετά την Aνάληψη του Κυρίου. Ο Ιππόλυτος ο Θηβαίος όμως τοποθετεί την συγγραφή του Ευαγγελίου στην Aλεξάνδρεια.

Όταν ο Παύλος έκανε το πρώτο ευρωπαϊκό άλμα και από την Τρωάδα βρέθηκε στους Φιλίππους μαζί του ο Λουκάς. Μαζί του στην τρίτη περιοδεία, τότε, που αποχαιρέτισε ο Παύλος τους πρεσβυτέρους της Εφέσου στη Μίλητο. Μαζί του και στο θαλασσινό ναυάγιο, που υπέστη ο Παύλος, όταν υπό περιορισμόν μεταφέρονταν στη Ρώμη.

Μαζί του και στο κελί της φυλακής. Όταν ο Παύλος θα εκφράζει το παράπονο, ότι όλοι τον είχαν εγκαταλείψει, θα κοιτάξει δίπλα του. Θα δει το Λουκά και θα σημειώσει: «Λουκάς έστι μόνος μετ’ εμού». Πόσα προσέφερε ο Λουκάς! Και η αμοιβή του; Μία λέξη. Αλλά αυτή η λέξη αξίζει περισσότερο από όλα τα πλούτη του κόσμου. Ποια η λέξη, με την οποία πληρώθηκε ο Λουκάς για τις πολλές υπηρεσίες του; Το εγκώμιο του Παύλου.

Μέσα από τη φυλακή εγκωμιάζει το Λουκά «Ασπάζεται υμάς Λουκάς ο ιατρός, ο αγαπητός» και λέγει χαρακτηριστικά ο ιερός Χρυσόστομος: «Εγκώμιον και τούτο ου μικρόν, αλλά και σφόδρα μέγα, το Παύλου είναι αγαπητόν».