Λεπτοκαρυά: Εγκατάλειψη του Μυκηναϊκού νεκροταφείου των Λειβήθρων στα “Βακούφικα”

445

Παραθέτουμε  την ερώτηση που έχει κατατεθεί στην Ελληνική Βουλή από την Ελληνική Λύση σχετικά με το θέμα «Εγκατάλειψη του Μυκηναϊκού νεκροταφείου των Λειβήθρων στα “Βακούφικα”, της Λεπτοκαρυάς, της Πιερίας» και την απάντηση από το αρμόδιο Υπουργείο.

ΠΡΟΣ:          Την κ. Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού

    «Εγκατάλειψη του Μυκηναϊκού νεκροταφείου των Λειβήθρων στα

Κυρία Υπουργέ,

Σύμφωνα με ενημέρωση από κατοίκους της Πιερίας και σύμφωνα με ανάρτηση σε τοπικές ιστοσελίδες του Διαδικτύου, το καλοκαίρι του 2000, εντοπίστηκε και ανασκάφηκε στην Λεπτοκαρυά της Πιερίας τμήμα ενός εκ των Μυκηναϊκών νεκροταφείων των Λειβήθρων. Βρίσκεται βορειοδυτικά της ακρόπολης, στην περιοχή «Βακούφικα», της Λεπτοκαρυάς, στα πρώτα υψώματα του Άνω Ολύμπου. Θεωρήθηκε, πως επρόκειτο για μία από τις πιο σημαντικές ανακαλύψεις εκείνης της περιόδου, χρονολογημένης μεταξύ του 14ου – 11ου αιώνα π.Χ. Συνολικά, εντοπίστηκαν δέκα τάφοι, κιβωτιόσχημοι και πλακοπερίβλητοι με δάπεδο από βοτσαλάκι και πατημένο πηλόχωμα. Η αρχαιολογική σκαπάνη της ανεύρεσης του ως άνω Μυκηναϊκού νεκροταφείου επιβεβαίωσε τον μύθο, πως τα Λείβηθρα είναι η πατρίδα του Ορφέα, αφού εντοπίστηκε κατοίκηση στην περιοχή των Λειβήθρων χρονολογημένη από την εποχή που έζησε ο Ορφέας. Σήμερα, η κατάσταση που επικρατεί στον αρχαιολογικό χώρο του ως άνω Μυκηναϊκού νεκροταφείου είναι τραγική. Το ξύλινο στέγαστρο κατέρρευσε πέφτοντας πάνω στους τάφους, καταστρέφοντάς τους, η περίφραξή του γκρεμίστηκε, τα δε εκεί τοποθετημένα παγκάκια διαλύθηκαν.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτάται η κ. Υπουργός:

Προτίθεσθε να προβείτε στις δέουσες ενέργειες, προκειμένου να αποκατασταθεί και να αναπλαστεί ο αρχαιολογικός χώρος του ως άνω Μυκηναϊκού νεκροταφείου των Λειβήθρων, ώστε να σταματήσει η καταστροφή του περιβάλλοντα χώρου του και να επανέλθει το παραπάνω μνημείο στην πρότερή του κατάσταση, ει δυνατόν και πιο βελτιωμένη, με γνώμονα, πάντα, την εναρμόνιση του εν λόγω χώρου με το φυσικό περιβάλλον του Ολύμπου;

Ο ερωτών Βουλευτής

ΧΗΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 


Θέμα: Απάντηση στη με αριθμό πρωτοκόλλου 8913/13.9.2021 Ερώτηση με θέμα: «Εγκατάλειψη του Μυκηναϊκού νεκροταφείου των Λειβήθρων στα “Βακούφικα”, της Λεπτοκαρυάς, της Πιερίας»

Σε απάντηση της με αριθμ. Πρωτοκόλλου 8913/13.9.21 Ερώτησης του Βουλευτή κ. Κωνσταντίνου Χήτα και σύμφωνα με τα στοιχεία που έθεσαν υπόψη μας οι αρμόδιες Υπηρεσίες σας γνωρίζουμε τα εξής:

Το αναφερόμενο στην Ερώτηση μυκηναϊκό νεκροταφείο βρίσκεται στα πρώτα υψώματα του Άνω Ολύμπου ΒΔ της ακρόπολης των Λειβήθρων, εντός της κήρυξης του αρχαιολογικού χώρου των Λειβήθρων (ΦΕΚ 1194/Β75-10-1973, ΦΕΚ 839/31-12-1985, ΦΕΚ 228/ΑΑΠ/14-6- 2010) και της κήρυξης του Ολύμπου ως ιστορικού τόπου και αρχαιολογικού χώρου (ΦΕΚ 474/Β/25-7-1985, ΦΕΚ 342/ΑΑΠ/20-12-2011, ΦΕΚ 14/ΑΑΠ/22-1-2015).

Σύμφωνα με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Πιερίας, το 2000, κατά τις εργασίες διάνοιξης του δρόμου που συνδέει την Πιερία με την περιοχή του Πυθίου, στην περιοχή «Βακούφικα» και σε απόσταση 6 χλμ. ΝΔ του οικισμού της Λεπτοκαρυάς Πιερίας, οι οποίες  πραγματοποιήθηκαν χωρίς προηγούμενη ενημέρωση της Εφορείας, αποκαλύφθηκαν δέκα (10) κιβωτιόσχημοι, πλακοπερίβλητοι τάφοι, οι οποίοι ήταν συλημένοι. Σύμφωνα με την Εφορεία, τμήμα του νεκροταφείου καταστράφηκε από τις παράνομες εκσκαπτικές εργασίες.

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πιερίας, προκειμένου να προστατεύσει και να αναδείξει τον χώρο, προχώρησε στην οριοθέτηση της έκτασης με περίφραξη, την κατασκευή λίθινων καθιστικών και την κατασκευή ξύλινου στεγάστρου επί των αποκαλυφθέντων τάφων. Σήμερα, το ξύλινο στέγαστρο διατηρείται με απώλειες στην επικάλυψή του, συνεπώς δεν είναι ακριβής ο ισχυρισμός του κ. Βουλευτή, ότι το στέγαστρο κατέρρευσε πάνω στους τάφους καταστρέφοντάς τους. Επιπλέον, δεν ευσταθεί η αναφορά ότι τα εκεί τοποθετημένα παγκάκια διαλύθηκαν, καθώς οι καθιστικοί πάγκοι του χώρου είναι λιθόκτιστοι και ακέραια διατηρημένοι. Η περίφραξη έχει κατά τόπους αποξηλωθεί και χρήζει αντικατάστασης.

Το ως άνω αναφερόμενο νεκροταφείο βρίσκεται σε ορεινή περιοχή και σε μεγάλη απόσταση από κατοικημένη περιοχή. Λόγω των περιβαλλοντικών συνθηκών του Ολύμπου (χιονοπτώσεις, μεγάλες διακυμάνσεις θερμοκρασίας, υγρασίας), που είναι ιδιαίτερα επιβαρυντικές ως προς τη διατήρηση φυσικών υλικών, όπως του ξύλου, η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πιερίας, προγραμματίζει την αφαίρεση του ξύλινου στεγάστρου. Επιπλέον, στο πλαίσιο προγράμματος αντικατάστασης υφιστάμενων περίφράξεων των αρχαιολογικών χώρων αρμοδιότητάς της, προτίθεται να προβεί στην αποκατάσταση της περίφραξης.

Η Υπουργός
Πολιτισμού και Αθλητισμού
ΛΙΝΑ ΜΕΝΔΩΝΗ


Σχόλιο της εφημερίδας:

Έχουμε την εντύπωση ότι η κυρία Υπουργός ενημερώνεται για την κατάσταση των μνημείων της Πιερίας ανεπαρκώς. Θα ήταν προτιμότερο να επισκεφθεί η ίδια η κυρία Μενδώνη να διαπιστώσει ιδίοις όμασσι την εγκατάληψη που κυριαρχεί τόσο στην ιερή πρωτεύουσα των Μακεδόνων στο Δίον όσο και στη γενέτειρα του Ορφέα τα Λείβηθρα. Θεωρητικά όλα είναι ρόδινα. Στην πραγματικότητα όλα χρίζουν άμεσης συντήρησης.