Κατερίνη: Μνημείο Ηρώων – ο καθένας μπορεί να γράφει ότι θέλει

78

Σε συνέχεια του εξαιρετικού άρθρου του κ. Περικλή Χατζηγιάννη το οποίο προσυπογράφουμε, επισκεφθήκαμε και εμείς με τη σειρά μας το Μνημείο Ηρώων και αυτό που παρατηρήσαμε μας ξεπερνά.

Κάποιος πρόσθεσε με μαρκαδόρο ένα όνομα στο κάτω μέρος των ονομάτων των φονευθέντων, όπως φαίνεται ξεκάθαρα στην φωτογραφία.

Μπορεί ο εν λόγω να πρέπει προστεθεί στον κατάλογο των φονευθέντων, ωστόσο θεωρούμε ότι η διαδικασία που ακολουθήθηκε δεν είναι η προσήκουσα.

Για τον Δήμο Κατερίνης που έχει λησμονήσει τη συντήρηση αυτού του Μνημείου παραθέτουμε ένα γνωμικό του Μάρκου Αυρήλιου “Εγγύς μεν η ση περί πάντων λήθη, εγγύς δε η πάντων περί σου λήθη” (Σύντομα θα τα έχεις ξεχάσει όλα και σύντομα θα σε έχουν ξεχάσει όλοι.)