Εθελοντική αιμοδοσία από τη Δημοτική Χορωδία Λιτοχώρου

47

Η Δημοτική Χορωδία Λιτοχώρου “Ιωάννης Σακελλαρίδης” σας προσκαλεί σε εθελοντική αιμοδοσία