Εθελοντική αιμοδοσία από τη Δημοτική Χορωδία Λιτοχώρου

371

Η Δημοτική Χορωδία Λιτοχώρου “Ιωάννης Σακελλαρίδης” σας προσκαλεί σε εθελοντική αιμοδοσία