Κοινότητα Πλαταμώνα: Δίνουμε αίμα, δίνουμε ζωή

40
23 Σεπτεμβρίου 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.00 έως και 13:00 στα γραφεία της Κοινότητας Πλαταμώνα εθελοντική αιμοδοσία.
Θα πρέπει να είμαστε όλοι εκεί.
Όλοι μαζί μπορούμε.