Ιατρικός Σύλλογος Πιερίας: Ο εμβολιασμός έναντι της COVID 19 αποτελεί πράξη υπευθυνότητας για το υγειονομικό προσωπικό

188

Ο Ιατρικός Σύλλογος Πιερίας ενημερώνει σχετικά με την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού στο σύνολο του υγειονομικού προσωπικού τόσο αυτών που παρέχουν τις υπηρεσίες στον δημόσιο, όσο και στον ιδιωτικό τομέα.

Ο εμβολιασμός έναντι της COVID 19 αποτελεί πράξη αυτονόητη για το σύνολο του υγειονομικού προσωπικού καθώς αποδεικνύει την υπευθυνότητα και το σεβασμό μας απέναντι στους ασθενείς που λαμβάνουν τις υπηρεσίες υγείας.

Η επιστημονική τεκμηρίωση της ασφάλειας και αποτελεσματικότητας των εμβολίων έναντι της COVID 19 είναι αδιαμφισβήτητη από το σύνολο των μελετών που έχουν δημοσιευτεί. Η  αξία και τα οφέλη του εμβολιασμού έναντι της COVID 19 σε όλα τα επίπεδα  είναι αποδεδειγμένα.

Ο εμβολιασμός όλων όσων εργάζονται σε χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας είναι αυτονόητο καθήκον ως μια πράξη υψηλού αισθήματος επαγγελματισμού και κοινωνικής ευσυνειδησίας καθώς η άρνηση εμβολιασμού θέτει σε κίνδυνο τους εαυτούς μας, τις οικογένειες μας  και τους συνανθρώπους μας.

Ο Πρόεδρος                                                    Ο Γραμματέας

Τσανικίδης Ηρακλής                                         Μποστανίτης Ιωάννης