Οι δικηγόροι πάνε στο ΣτΕ κατά της ΑΔΕΔΥ για τη συμμετοχή τους στην έκδοση συντάξεων

412

Μέτωπο στο ΣτΕ κατά της ΑΔΕΔΥ για την προσπάθειά της να μπλοκάρει τη συμμετοχή ιδιωτών στην έκδοση συντάξεων στήνουν οι δικηγόροι. Η συντονιστική τους αποφάσισε να κάνει πρόσθετη παρέμβαση υπέρ της διάταξης που δίνει το δικαίωμα σε ιδιώτες δικηγόρους και λογιστές συμβάλλουν στη γρηγορότερη απονομή των συντάξεων που εκκρεμούν.

Συγκεκριμένα η Συντονιστική Επιτροπή αποφάσισε “να παρέμβει ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας , επί εκκρεμούς αιτήσεως ακυρώσεως και αιτήσεως αναστολής της ΑΔΕΔΥ κλπ κατά της αριθ. 45891/2021 απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ως προς τη συμμετοχή δικηγόρων στην διαδικασία έκδοσης των συντάξεων, υπέρ του κύρους αυτής, λαμβανομένου υπόψη του δημοσίου χαρακτήρα του δικηγορικού λειτουργήματος και την ανάγκη επίλυσης ενός ιδιαίτερα σημαντικού κοινωνικού προβλήματος”.

Η ΑΔΕΔΥ ζητεί από το ΣτΕ να ανασταλεί και να ακυρωθεί η απόφαση του υπουργού Εργασίας για “τον καθορισμό των προϋποθέσεων, κανόνων, διαδικασίας και λοιπών θεμάτων για την πιστοποίηση επαγγελματιών για την εφαρμογή του άρθρου 255 του νόμου 4798/2021”.

Η αίτηση ακύρωσης θα συζητηθεί στις 3 Δεκεμβρίου αλλά η αίτηση αναστολής τις επόμενες μέρες. Η ΑΔΕΔΥ αναφέρει πως “αναιρείται η δημοσίου χαρακτήρα απονομή των συντάξεων και μάλιστα “κατ΄ ευθεία υποκατάσταση των αρμοδίων οργάνων της ασφαλιστικής διοίκησης από ιδιώτες, ήτοι πρόσωπα τα οποία δεν συνδέονται με οποιαδήποτε σχέση με το Δημόσιο ή έτερο ΝΠΔ”.

Όπως σημειώνουν δικηγορικές πηγές (με τις όποιες ενστάσεις έχουν διατυπωθεί για το πρόγραμμα), αφενός υπήρξε μεγάλη ανταπόκριση των δικηγόρων και αφετέρου, με βάση τον κώδικα δικηγόρων, αυτοί είναι άμισθοι δημόσιοι λειτουργοί (συνδράμουν ήδη στο κτηματολόγιο, εκδίδουν ένορκες βεβαιώσεις και συμμετέχουν σε μια σειρά κρατικών λειτουργιών κλπ.

Τον Οκτώβριο

Η έναρξη της συμμετοχής των ιδιωτών τοποθετείται τον Οκτώβριο, καθώς ήδη εκκρεμούν 300.000 αιτήσεις για κύριες, επικουρικές και εφάπαξ. Ηδη μάλιστα ξεκίνησε στις 23 Αυγούστου η εκπαίδευση 1.200 ιδιωτών -800 δικηγόροι και 400 λογιστές-φοροτεχνικοί- από τον e-ΕΦΚΑ, προκειμένου να συμβάλλουν στο ακανθώδες αυτό ζήτημα.

Οι αιτήσεις ξεπέρασαν τις 3.600, με αποτέλεσμα να διευρυνθεί η συμμετοχή στον πρώτο κύκλο εκπαίδευσης, ενώ αρχικά είχε ανακοινωθεί ότι θα συμμετέχουν μόνο 180 που είχε αρχικά ανακοινωθεί. Σύντομα θα ξεκινήσει και ο δεύτερος κύκλος.

Η εκπαίδευση, που θα έχει διάρκεια ένα μήνα γίνεται μέσω διαδραστικής πλατφόρμας, ενώ οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στο τέλος Σεπτεμβρίου οπότε και οι επιτυχόντες θα ενταχθούν στο Ειδικό Μητρώο Πιστοποιημένων Επαγγελματιών.

Οι ασφαλισμένοι θα μπορούν -αν θέλουν- από τον Οκτώβριο κιόλας να απευθυνθούν σε αυτούς τους πιστοποιημένους ιδιώτες ώστε να αναλάβουν την έκδοση της σύνταξής τους είτε κύριας είτε επικουρικής.

Τι να κάνει ο ασφαλισμένος

Κάθε ασφαλισμένος, που υποβάλλει τώρα αίτηση συνταξιοδότησης ή είναι εν αναμονή συνταξιούχος μπορεί να αναθέσει την έκδοση της σύνταξής του από τον Οκτώβριο σε ιδιώτη δικηγόρο ή λογιστή, υποβάλλοντας υπεύθυνη δήλωση στον e-ΕΦΚΑ.

Στη συνέχεια μπορεί να επιλέξει έναν πιστοποιημένο επαγγελματία από το Ειδικό Μητρώο Πιστοποιημένων Επαγγελματιών που τηρείται στον e-ΕΦΚΑ, αφού εισέλθει στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr).

Χρήματα

Ο ΕΦΚΑ όρισε την αμοιβή των επαγγελματιών από 30 έως 80 ευρώ (την οποία πληρώνει εξ ολοκλήρου ο φορέας χωρίς να χρεώνεται ο ασφαλισμένος) ανάλογα με τις βεβαιώσεις που εκδίδουν (π.χ. προσυνταξιοδοτική βεβαίωση, αναγνώριση πλασματικών ετών).

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, η συνολική αμοιβή του επαγγελματία για τις βασικές πράξεις που θα απαιτηθούν για την επεξεργασία ενός συνταξιοδοτικού φακέλου θα ανέρχεται σε 200 ευρώ ανά ασφαλισμένο.

Όπως συμβουλεύουν οι ειδικοί, το πρώτο που πρέπει να ζητήσει ο ασφαλισμένος από τον επαγγελματία είναι βεβαίωση χρόνου ασφάλισης, μια εργασία που πρέπει να προηγηθεί γιατί είναι χρονοβόρα, ιδίως σε περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης.

Η εν λόγω βεβαίωση κοστίζει στον ΕΦΚΑ 40 ευρώ όταν αφορά έναν πρώην φορέα κοινωνικής ασφάλισης (π.χ. τ. ΙΚΑ) και 80 ευρώ όταν αφορά περισσότερους του ενός φορείς.

Επίσης απαραίτητη είναι η βεβαίωση μη ύπαρξης οφειλόμενων εισφορών αυτοαπασχολούμενου ή ελεύθερου επαγγελματία (30 ευρώ).