Υπογραφή σύμβασης του έργου «Καθαρισμός ρέματος στην περιμετρική τάφρο Κατερίνης»

106

Τη σύμβαση παροχής υπηρεσιών για την ανάθεση υπηρεσιών του έργου «Καθαρισμός ρέματος στην περιμετρική τάφρο Κατερίνης», υπέγραψε η Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας, κ. Σοφία Μαυρίδου.

Το έργο με χρηματοδότηση στο ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ Π.Κ.Μ. / ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ, έχει σαν αντικείμενο τον καθαρισμό της περιμετρικής τάφρου της Κατερίνης.