Το έργο ΤΟΚΕΝ στην Τηλεδιάσκεψη της Επιτροπής Χωροταξίας, Υποδομών και Δικτύων της ΚΕ.Δ.Ε

Κώστας Κουκοδήμος: Ο Δήμος Κατερίνης επενδύει στην τεχνολογία & σε καινοτόμες πρακτικές

287

Στο έργο ΤΟΚΕΝ που συνεισφέρει στην ανάπτυξη εφαρμογών για διαφανή διαχείριση δημόσιων λογαριασμών και στο οποίο από Ελληνικής πλευράς συμμετέχουν ο Δήμος Κατερίνης και το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης – Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών αναφέρθηκε σήμερα στη διάρκεια συνεδρίασης (με τηλεδιάσκεψη) της Επιτροπής Χωροταξίας, Υποδομών και Δικτύων της ΚΕ.Δ.Ε., ο Δήμαρχος Κατερίνης, Πρόεδρος της Επιτροπής, Κώστας Κουκοδήμος. Το συγκεκριμένο θέμα εισηγήθηκε αναλυτικά ο κος Σάββας Ρογκότης, Επιστημονικός Συνεργάτης, Υπεύθυνος Ευρωπαϊκού Προγράμματος TOKEN για τον Δήμο Κατερίνης.

«Στον Δήμο Κατερίνης συμμετέχουμε σε καινοτόμα Ευρωπαϊκά προγράμματα στοχεύοντας στην αξιοποίηση κονδυλίων και διακρατικών συνεργασιών για να προάγουμε νέες βέλτιστες πρακτικές και τεχνογνωσία σε διάφορους τομείς της καθημερινότητας των δημοτών. Μέσα από την εξωστρέφεια και τη δικτύωση επιχειρούμε τη μεταφορά καινοτομίας καθώς και την ανταλλαγή καλών πρακτικών» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κος Κουκοδήμος.

Όπως διευκρινίστηκε το έργο TOKEN – Transformative Impact Of Blockchain Technologies In Public Services (https://token-project.eu/) είναι ένα 3ετές ερευνητικό έργο (Research Innovation Action – RIA) που χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του προγράμματος Horizon 2020 και στο οποίο συμμετέχουν 11 εταίροι από 8 χώρες τις Ευρώπης (Πολωνία, την Δανία, το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο, την Ισπανία, τη Γερμανία και τη Φινλανδία).

Η ταυτότητα του ΤΟΚΕΝ

Αναλυτικές πληροφορίες για την ταυτότητα του έργου ΤΟΚΕΝ έδωσε ο κος Ρογκότης. Όπως είπε: «Το έργο TOKEN στοχεύει στην υλοποίηση εφαρμογών, υποστηριζόμενων από τεχνολογίες Blockchain, που θα αποτελέσουν οδηγό για τη μεταστροφή διαδικασιών δημόσιας διοίκησης προς μια ανοικτή και συνεργατική κατεύθυνση. Τέτοιες τεχνολογίες θα εφαρμοστούν για πρώτη φορά σε τοπική αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα.

Σκοπός της δράσης αυτής είναι η δημιουργία ηλεκτρονικών υπηρεσιών που θα επικεντρωθούν στην εξοικονόμηση κόστους και χρόνου, στην αύξηση της εμπιστοσύνης και στην εναρμόνιση των οικονομικών στοιχείων που συλλέγονται από τις διάφορες οργανικές μονάδες στο σύνολο του Δήμου.  Το στοιχείο της διαφάνειας κυριαρχεί στον ορισμό του Blockchain, μιας αποκεντρωμένης βάσης δεδομένων, που δημιουργεί ένα ιστορικό ενεργειών και ψηφιακών υπογραφών, οι οποίες δεν επιτρέπουν τη διαγραφή στοιχείων που έχουν καταχωρηθεί από πιστοποιημένους χρήστες […]».

Ενδιαφέρον, όμως, προσελκύει και η δυνατότητα που προσφέρει το σύστημα για τη διενέργεια ηλεκτρονικών ψηφοφοριών. Μέσω αξιοποίησης των τεχνολογιών Blockchain και ψηφιακών ταυτοτήτων, δίνεται η δυνατότητα στους δημότες να συμμετέχουν σε μια πλήρως αδιάβλητη διαδικασία που θα βοηθήσει σε μια πιο συμμετοχική λήψη αποφάσεων, στη αναβάθμιση των σχέσεων Δήμου-Δημοτών και στη συνολική βελτίωση της κοινωνικής εμπιστοσύνης.

Παράλληλα, ο κος Κουκοδήμος ήταν εισηγητής στη διάρκεια συνεδρίασης της Επιτροπής για τη Δημόσια ηλεκτρονική Διαβούλευση του σχεδίου νόμου με τίτλο –  “Εκσυγχρονισμός του Ελληνικού Κτηματολογίου, νέες ψηφιακές υπηρεσίες και ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης” Όπως ενημέρωσε ο κος Κουκοδήμος, η διαβούλευση ολοκληρώθηκε στις 17 Ιουλίου, ενώ αναφερόμενος στους στόχους του νομοσχεδίου σημείωσε ότι ουσιαστικά, το νομοσχέδιο στοχεύει στην επιτάχυνση της κτηματογράφησης και στην απλοποίηση των διαδικασιών.

Τέλος στην ατζέντα της ημερήσιας διάταξης έγινε συζήτηση και περί της πλατφόρμας ΥΠΕΝ για τα ετοιμόρροπα κτίρια, καθώς και αναφορά στη Δημόσια Διαβούλευση για τα σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας.