Παράταση κατάθεσης αιτήσεων για τη Δράση 4.1.2 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος» (Υπομέτρο 4.1 – ΠΑΑ 2014-2020)

239

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Πιερίας ενημερώνει ότι έχει εκδοθεί από την ΕΥΕ ΠΑΑ 2014-20 η 1Η Τροποποίηση της υπ αριθμ. 1710/7-5-2021 Πρόσκλησης Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων στη Δράση 4.1.2 – «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος» (Υπομέτρο 4.1 του ΠΑΑ 2014-20), με βάση την οποία παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής (οριστικοποίησης) των αιτήσεων για ένταξη στη Δράση έως τις 30-9-2021 και ώρα 13:00. Υπενθυμίζεται ότι η υποβολή των αιτήσεων έχει ήδη ξεκινήσει από τις 11-5-2021.

Μετά την ηλεκτρονική υποβολή, οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλουν εγγράφως εις διπλούν (πρωτότυπο και αντίγραφο) το φυσικό φάκελο υποψηφιότητας στη ΔΑΟΚ του τόπου μόνιμης κατοικίας του φυσικού προσώπου ή της έδρας του νομικού προσώπου η συλλογικού σχήματος λαμβάνοντας σχετικό πρωτόκολλο υποβολής. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής του φυσικού φακέλου ορίζεται η Τρίτη 12/10/2021

 

Για περισσότερες Πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται:

  1. Στους Δικτυακούς τόπους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων http://minagric.gr και http://www.agrotikianaptixi.gr και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας http://www.pkm.gov.gr
  2. Στη Δ/ση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Πιερίας (Τμήμα Φυτικής-Ζωικής Παραγωγής – γραφείο 3) στα τηλέφωνα των Υπεύθυνων Γεωπόνων (2351-351-127, 2351-351-313).
  3. Στους Γεωπόνους-μελετητές (συντάκτες Φακέλων- Αιτήσεων στήριξης).