Απόκτηση Πιστοποίησης EVPU για το προϊόν BSR-5130/WP της OLYMPIA ELECTRONICS A.E.

328

Η OLYMPIA ELECTRONICS A.E., με εξαγωγές σε περισσότερες από 72 χώρες και πρωτεύων στόχο της την άριστη ποιότητα των προϊόντων της και την εξυπηρέτηση των πελατών της, έχει υιοθετήσει τα τελευταία χρόνια διαδικασίες παραγωγής και ελέγχου, οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα τη διάθεση στην αγορά προϊόντων απόλυτα συμβατών με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα εναρμόνισης (ΕΝ). Τα περισσότερα από τα προϊόντα της διαθέτουν πιστοποιητικά από διάφορα εργαστήρια όπως LPCB, LLOYD’S, BSI, ΕΛΚΕΠΗΥ, EVPU κ.α. Στην πράξη, οι πιστοποιήσεις είναι μια διαδικασία συμμόρφωσης σε απαιτήσεις και προδιαγραφές βάσει προτύπων με γνώμονα την ασφάλεια, ποιότητα, υγεία, την προστασία του περιβάλλοντος, στην ουσία όμως οι πιστοποιήσεις είναι εκείνες που αναβαθμίζουν τη λειτουργία μιας επιχείρησης, εκσυγχρονίζοντας δομές και διαδικασίες και αποτελούν σταδιακά και κριτήριο για επενδυτικές ή καταναλωτικές αποφάσεις.

Η OLYMPIA ELECTRONICS A.E. πρόσφατα απέκτησε πιστοποιητικό EVPU για το προϊόν BSR-5130/WP, το οποίο είναι στεγανή διευθυνσιοδοτούμενη σειρήνα πυρανίχνευσης με ενσωματωμένο απομονωτή. Η σειρήνα BSR-5130/WP χρησιμοποιείται ως ηχητικό μέσο σήμανσης σε περίπτωση συναγερμού φωτιάς. Η δυνατή ένταση του ήχου 101dB/1m είναι επαρκής για την μέγιστη κάλυψη του χώρου όπως απαιτείται. Μπορεί να συνεργαστεί με οποιοδήποτε πίνακα πυρανίχνευσης που υποστηρίζει το πρωτόκολλο επικοινωνίας Olympia A Protocol.

Η φιλοσοφία της OLYMPIA ELECTRONICS A.E. στηρίζεται στην αντίληψη «υψηλής ποιότητας ανταγωνιστικά προϊόντα τεχνολογίας αιχμής στην πιο ανταγωνιστική τιμή με πελατοκεντρικό προσανατολισμό».  Η εταιρεία συνεχίζει την ανοδική της πορεία και προχωράει στην πιστοποίηση ολοένα και περισσότερων προϊόντων της,  αφού η απόκτηση πιστοποιήσεων αυξάνει την αξιοπιστία των προϊόντων, παρέχει ασφαλή προϊόντα στους καταναλωτές, μειώνει τις αστοχίες κατά την παραγωγή και αυξάνει τις πωλήσεις μέσω προσέλκυσης νέων πελατών και είσοδο σε νέες αγορές.