Πολλά τα παράπονα για την Παραλία Κατερίνης

429

Και νέο μήνυμα προωθήθηκε στην εφημερίδα μας για δημοσίευση.

“Μπορεί ο Δήμος μέσω εσάς να κινητοποιηθεί να μπουν μερικοί κάδοι κατά μήκος του πεζόδρομου ποδηλατόδρομου από senook μέχρι Λάμπρου ; Και απαιτείται καθάρισμα των κοινόχρηστων χώρων.

Τραγική εικόνα και θέλουμε και τουρισμό”