Δήμος Δίου-Ολύμπου: Υπογράφηκε η σύμβαση για την κατασκευή ταμιευτήρα άρδευσης στη θέση «Ξηροκάμπι» Βροντούς

προϋπολογισμού 620.000€

397

Υπογράφηκε στο Δημαρχείο Δίου-Ολύμπου στο Λιτόχωρο, μεταξύ του Δημάρχου Βαγγέλη Γερολιόλιου και του εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας, η σύμβαση για την κατασκευή του ταμιευτήρα άρδευσης στη θέση «Ξηροκάμπι» Βροντούς χωρητικότητας 133.000 κυβικών μέτρων και προϋπολογισμού 620.000€ με ΦΠΑ.

Η πίστωση του έργου προέρχεται από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020» με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και εθνική δαπάνη για κατασκευαστικές εργασίες – δεξαμενές. Πρόκειται για την υπογραφή της σύμβασης ενός έργου, το οποίο απασχόλησε όλες τις διοικήσεις του Δήμου για πάνω από δέκα χρόνια.

Το έργο, θα συνδράμει ουσιαστικά στα προβλήματα που φέρει η λειψυδρία. Ήδη, στο πλαίσιο της ομαλής διαδικασίας άρδευσης των καλλιεργειών, που αυξήθηκαν μόνο στη συγκεκριμένη περιοχή που θα εξυπηρετήσει ο νέος ταμιευτήρας κατά 2.000 στρέμματα τα τελευταία δύο χρόνια, ο Δήμος Δίου-Ολύμπου προχώρησε στην προσθήκη και λειτουργία τριών νέων γεωτρήσεων, εξασφαλίζοντας σε μηνιαία βάση περίπου 200.000 κυβικά μέτρα επιπλέον νερού, ενώ το υπάρχον δίκτυο άρδευσης εξυπηρετείται και με νέα δίκτυα.

Καλούνται παράλληλα οι δημότες και επισκέπτες του Δήμου, ιδιαίτερα κατά την καλοκαιρινή περίοδο, να κάνουν ορθή διαχείριση του νερού, αποφεύγοντας την άσκοπη κατανάλωσή του, ιδιαίτερα τις απογευματινές ώρες.