Άννα Μάνη – Παπαδημητρίου: Συνάντηση με την Υφυπουργό Τουρισμού, κα. Σοφία Ζαχαράκη

Εφ όλης της ύλης συζήτηση για τον τουρισμό στην Πιερία

561

Τις δυνατότητες περαιτέρω αξιοποίησης του σημαντικού τουριστικού προϊόντος της Πιερίας και της τουριστικής προβολής της όλης περιοχής συζήτησαν σε σημερινή τους συνάντηση η Βουλευτής με την Υφυπουργό Τουρισμού, κα. Σοφία Ζαχαράκη.

Στο πλαίσιο αυτό, συμφώνησαν στην ανάγκη να προωθηθεί και να αναδειχθεί ακόμα περισσότερο ο θεματικός τουρισμός, µέσω του οποίου αυξάνεται ο αριθμός των επισκεπτών, επιμηκύνεται η τουριστική περίοδος αλλά και αναδεικνύονται νέοι προορισμοί.

Η κυρία Μάνη ανέφερε μάλιστα στην Υφυπουργό ότι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Πιερίας ευνοούν ιδιαίτερα την ανάπτυξη διαφόρων εναλλακτικών μορφών τουρισμού, όπως ενδεικτικά του προσκυνηματικού, γαστρονομικού, ορειβατικού, προσβάσιμου και αθλητικού τουρισμού. Για το λόγο αυτό θα μπορούσαν κάλλιστα στην περιοχή να σχεδιαστούν και να προωθηθούν οι ανάλογες θεματικές τουριστικές δράσεις.

Η Υφυπουργός από την πλευρά της αναφέρθηκε στις δύο δέσμες δράσεων του Υπουργείου Τουρισμού, στις οποίες θα διοχετευθούν σημαντικοί πόροι από το Ταμείο Ανάκαμψης, πολλές εκ των οποίων αφορούν την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού.

Επίσης, αναφέρθηκε στην επικείμενη πρωτοβουλία του Υπουργείου για την επιμόρφωση ανέργων και εποχιακά εργαζομένων με στόχο την ενίσχυση των δεξιοτήτων τους. Τα εξ αποστάσεως επιμορφωτικά σεμινάρια «Reskilling-Upskilling» αφορούν 20.000 εκπαιδευόμενους, σε διάφορες θεματικές ενότητες, είναι επιδοτούμενα και αναμένεται να ξεκινήσουν προς το τέλος του έτους με τους πρώτους 5.000 συμμετέχοντες.

Η Βουλευτής θα είναι σε διαρκή επικοινωνία και συνεργασία με την Υφυπουργό για όλα τα παραπάνω και για κάθε άλλο ζήτημα που αφορά τον τουρισμό της Πιερίας.