Κραυγή αγωνίας από τα ΚΥΔ ( κέντρα υποδοχής δηλώσεων)

89

Υπάρχει ένα πλήθος δηλώσεων με αρκετές αλλαγές και απαιτήσεις τα οποία οι παραγωγοί πρέπει να συμπληρώσουν πολύ προσεκτικά σε περιορισμένο χρονικό διάστημα. Η πύλη κατάθεσης των δηλώσεων συνήθως είναι διαθέσιμη από τον Μάρτιο μήνα φέτος όμως άνοιξε τον Μάιο μειώνοντας έτσι το χρονικό περιθώριο των αγροτών για την κατάθεση της δήλωσης.

Το άγχος και η πίεση είναι μεγάλη τόσο για τους παραγωγούς όσο και για τους υπαλλήλους των ΚΥΔ λαμβάνοντας υπόψη ότι για την ορθή καταχώρηση μιας δήλωσης απαιτείται προσοχή ηρεμία και να αφιερωθεί ο κατάλληλος χρόνος για την αποφυγή λαθών.

Καλούνται συνεπώς οι αγρότες και οι κάτοχοι γεωργικών εκμεταλλεύσεων να προχωρήσουν στην κατάθεση της δήλωσής τους ώστε να διεκδικήσουν την επιδότηση τους, να είναι δικαιούχοι αποζημιώσεων, να έχουν τη δυνατότητα να μπουν σε προγράμματα αλλά και να διατηρήσουν τις δεσμεύσεις τους σε ήδη εγκεκριμένα προγράμματα που τυχόν συμμετέχουν, χωρίς να έχουν ποινές.