Ευκαιρίες χρηματοδότησης πολιτιστικών φορέων και συλλόγων Πιερίας μέσα από το Πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη»

372

Mε βασικό αντικείμενο συζήτησης τις «ευκαιρίες χρηματοδότησης για τους πολιτιστικούς φορείς και συλλόγους της Πιερίας», στο πλαίσιο του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη – Διακρατικά Σχέδια Συνεργασίας», πραγματοποιήθηκε το πρωί της Παρασκευής 25/6/2021, διαδικτυακή εκδήλωση στην οποία συμμετείχαν αρμόδιοι παράγοντες του Δ.Κατερίνης καθώς και εκπρόσωποι τοπικών πολιτιστικών φορέων και πολίτες.

Η εκδήλωση διοργανώθηκε από τον Δήμο Κατερίνης, τον Οργανισμό Παιδείας, Πολιτισμού,  Αθλητισμού και Πρόνοιας του Δήμου, καθώς και από τη Δημοτική Βιβλιοθήκη του Δήμου σε συνεργασία με το Γραφείο «Δημιουργική Ευρώπη Ελλάδας», που υπάγεται στο Τμήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης της Διεύθυνσης Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Στόχος της διαδικτυακής εκδήλωσης ήταν η ενημέρωση για τους διαύλους ενίσχυσης των πολιτιστικών και δημιουργικών φορέων και συλλόγων της ευρύτερης περιοχής της Πιερίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν σύγχρονες προκλήσεις οι οποίες πολλαπλασιάζονται και εντείνονται εξαιτίας της υγειονομικής κρίσης.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Όπως φάνηκε από τις εισηγήσεις, για να συμμετέχουν φορείς και σύλλογοι πολιτισμού στο εν λόγω πρόγραμμα, βασική προϋπόθεση είναι η δημιουργία διακρατικών συνεργασιών. Επιπλέον, το σχέδιο δράσης που οι φορείς και σύλλογοι επιδιώκουν να υλοποιηθεί, θα πρέπει να έχει καινοτόμο και ανταγωνιστικό περιεχόμενο, να υπάρχει δημιουργικότητα στις δράσεις αλλά και να υπάρχει δυνατότητα προσβασιμότητας προς όλους χωρίς αποκλεισμούς (π.χ. να μην είναι απαγορευτική η συμμετοχή ΑμεΑ, γυναικών, κλπ).

Επίσης, στις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί είναι: Οι δράσεις να καθίστανται φιλικές προς το περιβάλλον και να μην αποκλείονται νέες τεχνολογίες.

Όπως ανακοινώθηκε, το εν λόγω πρόγραμμα αγκαλιάζει όλες τις πτυχές του πολιτισμού, όπως εκδόσεις βιβλίων, κινηματογραφικές τέχνες, θέατρο, μουσική, εικαστικά, αρχιτεκτονική κλπ. Φέτος, στο πλαίσιο του προγράμματος, δίνεται προτεραιότητα σε προγράμματα που σχετίζονται με μουσική, τέχνη, βιβλίο, πολιτιστική κληρονομιά (μνημεία), αρχιτεκτονική.

Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι οι αρμόδιοι του προγράμματος, σε κεντρικό επίπεδο, διατίθενται να καθοδηγήσουν φορείς και συλλόγους πολιτισμού προκειμένου να βρούν διακρατικούς συν-εταίρους. Περισσότερα στοιχεία μπορεί κάποιος/κάποια να βρει στην ιστοσελίδα «Δημιουργική Ευρώπη», υποπρόγραμμα «Πολιτισμός», http://creative-europe.culture.gr/%cf%87%cf%81%ce%ae%cf%83%ce%b9%ce%bc%ce%bf-%cf%85%ce%bb%ce%b9%ce%ba%cf%8c/ E-mail: [email protected]