Άννα Μάνη – Παπαδημητρίου: Παράταση της θητείας των Δ.Σ. των Αγροτικών Συνεταιρισμών έως 31-10-2021

αίτημα είχα θέσει με σχετική Αναφορά μου

528

Παρατείνεται με νομοθετική ρύθμιση η θητεία των Δ.Σ. των Αγροτικών Συνεταιρισμών, έως 31 Οκτωβρίου 2021, αίτημα που είχα θέσει προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Σπήλιο Λιβανό με την υποβολή σχετικής Αναφοράς.

Αντιμετωπίζεται έτσι το πρόβλημα της αδυναμίας σύγκλησης Γενικής Συνέλευσης των Αγροτικών Συνεταιρισμών και συνακόλουθα της αδυναμίας διενέργειας αρχαιρεσιών λόγω των έκτακτων συνθηκών της πανδημίας.