Άννα Μάνη – Παπαδημητρίου: Να διευκολυνθεί η ένταξη των μικρότερων τουριστικών επιχειρήσεων της Πιερίας στο πρόγραμμα ΕΠΑνΕΚ για την παροχή κεφαλαίου κίνησης

289

Η κυρία Μάνη κατέθεσε προς τους Υπουργούς Οικονομικών και Τουρισμού αναφορά, στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου, με την οποία ζητά να εξετασθεί η  δυνατότητα τροποποίησης των όρων του προγράμματος, σύμφωνα με το οποίο θα λάβουν οικονομική ενίσχυση οι επιχειρήσεις του τουρισμού, ώστε να δοθεί η δυνατότητα ένταξης περισσότερων τουριστικών επιχειρήσεων της Πιερίας, κυρίως δε μικρών οικογενειακών επιχειρήσεων, που ασχολούνται με τον κλάδο του τουρισμού.