Δήμος Δίου-Ολύμπου: Υπογράφηκε η σύμβαση εκπόνησης του Στρατηγικού Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ), προϋπολογισμού 34.720€

396

Υπογράφηκε στο Δημαρχείο Δίου-Ολύμπου μεταξύ του Δημάρχου Βαγγέλη Γερολιόλιου και του εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας η σύμβαση για την εκπόνηση του Στρατηγικού Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, προϋπολογισμού 34.720 ευρώ (με ΦΠΑ), το οποίο χρηματοδοτείται από το «Πράσινο Ταμείο» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Ο ρόλος του στρατηγικού αυτού σχεδίου είναι διττός, καθώς πρόκειται για το εργαλείο, που θα συμβάλει στη βελτίωση της λειτουργίας των οικισμών του Δήμου, με στόχο την βελτίωση της ποιότητας ζωής κατοίκων & επισκεπτών. Παράλληλα θα δώσει πρόσβαση σε νέες χρηματοδοτήσεις, μεταξύ άλλων για αναπλάσεις σε θέματα πρασίνου και θέματα ανάπτυξης που άπτονται στις «smart cities».

Στόχος του Δήμου Δίου-Ολύμπου, ως ελκυστικός τουριστικός προορισμός, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, είναι η συνεχής βελτίωση της τουριστικής εμπειρίας επισκεπτών και δημοτών, ενδυναμώνοντας παράλληλα την τοπική οικονομία.

Σημειώνεται ότι το Στρατηγικό Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας προϋποθέτει τη συμμετοχή δημοτών και φορέων στη διαδικασία εκπόνησής του, μέσω διαβουλεύσεων. Με τον τρόπο αυτό γινόμαστε όλοι συμμέτοχοι στη διαδικασία λήψης των αποφάσεων.