Κατερίνη : ζητείται προσωπικό

294

Ζητούνται :

  • δύο άτομα υπάλληλοι λογιστικού γραφείου, και
  • δύο άτομα για το λογιστήριο επιχείρησης, εργασία πλήρους απασχόλησης.

Πτυχίο και εμπειρία θα εκτιμηθούν.

Υποβολή βιογραφικών στο office.dimitris1@gmail.com