Λιμνοθάλασσα Αλυκής Κίτρους: Κραυγή προστασίας σε οικοσύστημα «σιωπής»

56

Ως “σιωπηλό” οικοσύστημα καθώς δεν γίνεται εύκολα αντιληπτή η αξία του, χαρακτηρίζεται η προστατευόμενη περιοχή των Αλυκών Κίτρους Πιερίας όπου διαβιεί ένας από τους πυκνότερους πληθυσμούς χερσαίας χελώνας στον κόσμο. Ωστόσο, τη «σιωπή» του διαταράσσουν συχνά οχήματα που κινούνται παράνομα στις αμμοθίνες αλλά και η εικόνα των σκουπιδιών που ξεβράζει η θάλασσα και προέρχονται κυρίως από τις μυδοκαλλιέργειες.

Στο νοτιότερο τμήμα του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, βρίσκεται το υγροτοπικό σύμπλεγμα της Λιμνοθάλασσας Αλυκής Κίτρους όπου βρίσκεται  η μονάδα παραγωγής αλατιού και υγρότοποι που εκτείνονται έως και τον Κορινό. Σύμφωνα με τον Φορέα Διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών Θερμαϊκού κόλπου, «η ενιαία αυτή περιοχή έχει ιδιαίτερη αξία ως προς τη βιοποικιλότητα που φιλοξενεί και κυρίως ως προς ορνιθοπανίδα, την ερπετοπανίδα, αλλά και τα είδη χλωρίδας που συναντά κανείς εκεί, χάρη στη μεγάλη ποικιλία των ενδιαιτημάτων που περιλαμβάνει: από τα αβαθή νερά της λιμνοθάλασσας ως τους αλμυρόβαλτους του νότιου τμήματος, τους παράκτιους θαμνότοπους και τις αμμοθίνες που εκτείνονται παράλληλα με την παράκτια ζώνη».

ΑΠΕ-ΜΠΕ