Δήμος Κατερίνης: Έτσι πρέπει να λειτουργούν τα περίπτερα…

114

Ομόφωνα ψηφίστηκε από το δημοτικό συμβούλιο ο κανονισμός λειτουργίας περιπτέρων του Δήμου Κατερίνης. Σκοπός της έκδοσης του κανονισμού είναι η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών, καθώς και η βελτίωση της αισθητικής εικόνας των κοινόχρηστων χώρων του Δήμου.

Τα περίπτερα είναι λειτουργικά και εξυπηρετικά στοιχεία του δημόσιου χώρου, αποτελώντας μία μακρόχρονη ελληνική ιδιαιτερότητα. Με αυτή την έννοια θα πρέπει να κρατήσουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους και στο Δήμο μας, χωρίς να αλλοιώνεται ο χαρακτήρας τους μετατρέποντάς τα σε “πολυκαταστήματα”, όπως γίνεται σήμερα, διασκορπίζοντας περιμετρικά εμπορεύματα, έντυπα, ψυγεία και κατασκευές.

Αρκετά από τα περίπτερα που λειτουργούν στο  Δήμο μας, αυθαιρετούν υπερβαίνοντας τον χώρο που τους αναλογεί, επεκτείνοντας στους  εξωτερικούς χώρους πολλά ψυγεία ή δημιουργώντας μόνιμες κατασκευές, θέτοντας ζήτημα αισθητικής σε σημεία της πόλης της Κατερίνης, όπως πλατείες και πεζοδρόμια.

Έτσι κρίνεται επιτακτική η ανάγκη εφαρμογής κανονισμού παραχώρησης κοινοχρήστων χώρων  για τα περίπτερα του Δήμου Κατερίνης, ο οποίος θέτει τους συγκεκριμένους όρους, κανόνες και   περιορισμούς που αφορούν την ανάπτυξη της λειτουργίας των περιπτέρων.

Ο παρών κανονισμός συνοδεύει και αποτελεί κάθε αναπόσπαστο τμήμα κάθε απόφασης Δημάρχου περί χορήγησης, μεταβίβασης και εκμίσθωσης άδειας εκμετάλλευσης περιπτέρου.

Σκοπός του κανονισμού αυτού είναι:

α. Η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και επισκεπτών του Δήμου Κατερίνης.

β. Η βελτίωση της αισθητικής εικόνας και λειτουργικότητας των κοινόχρηστων χώρων του Δήμου μας.

γ. Η ασφάλεια και προστασία της κίνησης πεζών στους κοινόχρηστους χώρους, των ατόμων με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ), αλλά και των οχημάτων που κινούνται πλησίον αυτών.

δ.  Να ρυθμίσει τα ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία των περιπτέρων

ε. Ο προσδιορισμός με σαφήνεια των επιτρεπόμενων διαστάσεων των περιπτέρων και των στοιχείων τους.

στ. Ο ορισμός των τετραγωνικών μέτρων παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου των περιπτέρων διευκολύνοντας τους διαχειριστές τους.

ζ. Να γνωστοποιήσει στους δικαιούχους του δικαιώματος εκμετάλλευσης (εκμισθωτές-μισθωτές) τους κανόνες λειτουργίας τους, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η νομιμότητα της λειτουργίας τους.

η. Ο καθορισμός της διαδικασίας χορήγησης των αδειών εκμετάλλευσης των περιπτέρων στους δικαιούχους

θ. Ο καθορισμός των επιβαλλόμενων κυρώσεων των παραβατών.

στ. Η προφύλαξη των μνημείων και των χώρων πρασίνου, του Δήμου μας.

Ολόκληρος ο κανονισμός εδώ