Δήμος Πύδνας Κολινδρού: 41.795 € για δράσεις αντισεισμικής προστασίας κτηρίων

158
Ένταξη του έργου με τίτλο «Δράσεις Αντισεισμικής Προστασίας κτηρίων του δήμου Πύδνας-Κολινδρού» στον Άξονα “Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών”, του Προγράμματος “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ”.
Εγκρίθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών πρόταση του δήμου μας για την ένταξη στο Πρόγραμμα “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ” που αφορά δράσεις αντισεισμικής προστασίας κτηρίων του δήμου μας.
Κατόπιν αυτού ο δήμος μας θα επιχορηγηθεί με το ποσό των 41.795,20 € προκειμένου να πραγματοποιηθούν προσεισμικοί έλεγχοι σε σχολικά κτήρια καθώς και στο Δημοτικό και σε Κοινοτικά κτήρια.
Παράλληλα το πρόγραμμα προβλέπει την πραγματοποίηση δράσεων για την ενημέρωση-πληροφόρηση-ευαισθητοποίηση των δημοτών, με τη συνεργασία αρμοδίων επιστημονικών φορέων (ΤΕΕ, ΟΑΣΠ κλπ) και υπηρεσιών (Πυροσβεστική, Πολιτική Προστασία κλπ), διεύρυνση της κοινωνικής αντισεισμικής συνειδήσεως και εμπέδωση αντισεισμικής συμπεριφοράς από τους δημότες με διαρκή εκπαίδευση και ενημέρωση, προκειμένου να γνωρίζει ο πολίτης τί πρέπει να κάνει πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από ένα σεισμό, ώστε να προστατεύσει αποτελεσματικά τη ζωή κα την περιουσία του.
Οι προσπάθειές μας για τη βελτίωση των συνθηκών ζωής και την ασφάλεια των συνδημοτών μας συνεχίζονται.