Κίνημα “Ελεύθεροι Άνθρωποι” – Προσωρινή Επιτροπή Πιερίας

174

Τα μέλη της προσωρινής επιτροπής Πιερίας αποσύρονται λόγω κάθετης διάστασης θέσεων με την πολιτική ιδεολογία και τις θέσεις του Κινήματος «ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ».

Η Επιτροπή Πιερίας, θα αντικατασταθεί, θα ανασυσταθεί και θα ανακοινωθεί σε μεταγενέστερο χρόνο από τα Κεντρικά Γραφεία του Κινήματος.