Ανακοίνωση έγκρισης Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ για το 2ο ΕΠΑΛ Κατερίνης με τίτλο:

531

Digital cOmpetence to teach youth wIth migranT background (DO-IT)

 

Το 2ο ΕΠΑΛ Κατερίνης συμμετέχει στο εγκεκριμένο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα ERASMUS+ με τίτλο «Digital cOmpetence to teach youth wIth migranT background (DO-IT)”. Στο εν λόγω πρόγραμμα συμμετέχουν η εταιρεία “Ecepaa: The European Centre for Economic and Policy Analysis and Affairs”, από το Βέλγιο η οποία είναι και συντονιστής του προγράμματος, η ΜΚΟ “Fundacion Red Incola” από την Ισπανία, ο οργανισμός “Joint Association” από την Ιταλία, το 2ο ΕΠΑΛ Κατερίνης από την Ελλάδα, και η εταιρεία “AMECE” από την Ιταλία.

Σύμφωνα με τη γενική πολιτική του προγράμματος Erasmus + και την πρόσκληση υποβολής προτάσεων ως απάντηση στον COVID-19, ο γενικός στόχος αυτής της πρότασης είναι να συμβάλει στην ανάπτυξη μιας καινοτόμου πρακτικής στην ψηφιακή εποχή, ενώ ταυτόχρονα δεσμεύεται για την υποστήριξη της κοινωνικής ένταξης των μαθητών που προέρχονται από μεταναστευτικό υπόβαθρο με στόχο την αντιμετώπιση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου. Προκειμένου να υλοποιηθεί ο παραπάνω στόχος, το πρόγραμμα DO-IT θα διαρθρωθεί σε τέσσερις συγκεκριμένους υπο-στόχους:

  • να εντοπίσει, να αναπτύξει και να διαδώσει καλές πρακτικές και καινοτόμα ψηφιακά εργαλεία για να παρέχει στους εκπαιδευτικούς και τους εκπαιδευτές, δεξιότητες για την αντιμετώπιση των αναγκών των νέων με μεταναστευτικό υπόβαθρο που προκαλείται από την πανδημία COVID-19
  • να προωθήσει την αναγνώριση των ψηφιακών ικανοτήτων και δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν από νέους με μεταναστευτικό υπόβαθρο σε άτυπες εμπειρίες
  • να αυξήσει τις ικανότητες 50 εκπαιδευτικών και εκπαιδευτών σχετικά με την ψηφιακή επάρκεια, παρέχοντάς τους μια κατάρτιση σχετικά με τις πέντε δεξιότητες που περιλαμβάνονται στο “Digital Competence Framework 2.0”
  • να αυξήσει της ικανότητες 50 εκπαιδευτικών και εκπαιδευτών να αναγνωρίζουν τις ψηφιακές δεξιότητες που αποκτώνται από νέους με μεταναστευτικό υπόβαθρο σε άτυπες εμπειρίες.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα του 2ου ΕΠΑΛ Κατερίνης https://2epal-kater.pie.sch.gr/2epal/index.php/el/drastiriotites/europaika-programmata/erasmus-2018-2020/do-it-eramsus